Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

HRM Partners Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki
puh. 010 832 0500
sähköposti: hrm@hrmpartners.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:
Saija Vanhala-Jansson
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki
puh. 010 832 0500
sähköposti: hrm@hrmpartners.fi

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteen hoitaminen, markkinointiviestintä

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden
Etu- ja sukunimi
Nimike
Yrityksen nimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden henkilökohtainen ilmoitus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on valvotusti vain henkilökunnan käytössä.
Digitaaliset tiedot: Tiedot säilytetään suojatuissa tietokannoissa ja ne ovat vain määriteltyjen asianomaisten verkkokäyttäjien saatavilla.