Ura HRM Partnersilla

Autamme ihmisiä ja yrityksiä muutoksessa kohti parempaa ja merkityksellisempää työelämää. Strategiamme kulmakiviä ovat ainutlaatuinen työntekijä- ja asiakaskokemus sekä vaikuttavuus kaikessa mitä teemme. Valmennamme asiakkaitamme onnistumaan työssään ja vauhdittamaan yritystensä kasvua.  Edistämme ajatusjohtajuuttamme toimimalla verkostoissa paremman työelämän puolesta.

Haluamme olla hyvä ja KIVA yritys

Haluamme olla edelläkävijöitä myös hyvässä ja osallistavassa johtajuudessa. Toimintaamme ohjaa KIVA-kulttuuri ja työntekijämme ovat toimineet jo pitkään itseohjautuvasti. Yrityksen suunta ja tavoitteet ovat kaikilla tiedossa, ja niistä jokainen muodostaa omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Kehittymisen tueksi jokainen saa halutessaan sisäisen coachin, jonka kanssa reflektoida omia tavoitteitaan ja suoritustaan. Meillä on ainutlaatuinen työntekijäkokemus ja ammattilaisten joukko, jota yhdistää osaaminen, ammattitaito ja kokemus. Itse kutsumme työyhteisöämme heimoksi.

Uudistumistamme edistämme kolmen ryhmän kautta, ja jokainen organisaatiostamme kuuluu haluamaansa ryhmään. Näistä syntyy KIVA-kulttuurimme K. Johtamisen periaatteemme kiteytyvät kirjaimeen I, jonka ytimessä on itsensä johtaminen mutta myös yhdessä kehittyminen ja kehittäminen. V kokoaa yhteen toimintamme periaatteet, joita ovat välittäminen, vastuullisuus, vaikuttavuus, valppaus ja vikkelyys. Asiakkaillemme haluamme tämän näkyvän auttamisena, asiantuntijuutena ja ajatusjohtajuutena, joita symboloi KIVA-kulttuurimme A.