Uravalmennus

Hyötyisinkö uravalmennuksesta – opas valmennusta harkitsevalle

Lataa opas, jossa käsitellään seuraavien ura-askeleiden ottamista useasta näkökulmasta. Annamme vinkkejä siihen miten varautua tulevaan, ja siihen minkälainen asenne ja tietojen sekä taitojen yhdistelmä vie tuloksekkaimmin eteenpäin. Nostamme esiin mm. itsensä johtamisen taitoja, uramuuntautuvuutta, työelämässä tarvittavia metataitoja ja oman ajattelun vaikutuksia matkaan kohti uutta. Käymme myös läpi uravalmennusta – niin prosessia kuin odotettavissa olevia hyötyjäkin. Antoisia lukuhetkiä!

Lue lisää

Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi!

Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä sanoittaminen ovat usein työnhaun ja urapohdintojen haastavimpia osa-alueita ja samalla työnhakusi peruspilareita. Näihin pohjautuvat CVsi, hakemuksesi ja hissipuheesi. Löydä blogistamme vinkkejä, joilla pääset mietteissäsi liikkeelle.

Lue lisää

Kuusi asiaa, joihin yli 50-vuotiaan työnhakijan kannattaa panostaa

Sanon aina, että iällesi et voi mitään, joten keskity vakuuttamaan rekrytoija osaamisesi ja motivaatiosi kautta. Kokemukseni mukaan työnhakijan yksi virhe on ajatella uutta työpaikkaa omasta näkökulmasta eli mitä minä tästä saisin. Työnantaja taas miettii, että mitä yritys saa hakijasta. Suosittelenkin muokkaamaan hakemus ja myyntipuhe korostaen, että mitä lisäarvoa olet tuomassa yritykselle. Ole siis tuotto, äläkä kulu.

Lue lisää

Oletko ajatellut, miten ajattelet?

Etenkin työnhaun yhteydessä sanotaan usein motivaation ja asenteen ratkaisevan. Positiivinen asenne sekä uusista asioista motivoituminen voivatkin auttaa jaksamaan ja onnistumaan työnhaussa sekä oman osaamisen kehittämisessä. Omia ajatuksia, ajattelutapaa ja sisäistettyjä oletuksia on hyvä välillä tarkastella ja myös ravistella.

Lue lisää

Hyvä substanssiosaaja harjaannuttaa myös metataitojaan

Metataidot ovat siis siitä mahtavia taitoja, että ne auttavat työn organisoinnissa ja sujuvuudessa, mutta myös esimerkiksi uuden työn haltuunotossa. Metataidot voivatkin olla yksi valttikortti työnhaussa ja etenkin alanvaihdossa: vaikka uuden tehtävän tai alan substanssiosaaminen ei vielä olisi kaikkein vahvinta, voivat metataidot, kuten esimerkiksi itseohjautuvuus ja teknologinen osaaminen auttaa suuresti uuden haltuunotossa.

Lue lisää

”Mikä sinusta tulee isona?” – ja miten sellaiseksi kehityt 

Tuohon kysymykseen tuntuu kuitenkin olevan yhä vain vaikeampi löytää vastausta, koska kaikkia tulevaisuuden ammatteja ja nimikkeitä ei ole vielä olemassa. Myös tuttujen ammattien ja nimikkeiden työtehtävät muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti esimerkiksi teknologian kehityksen seurauksena. Oman osaamisen ylläpito ja kehittäminen onkin työllistymisen, mutta myös tulevaisuuden työelämän tarpeiden ja kannalta tärkeää.

Lue lisää

Kultaisen kädenpuristuksen sudenkuopat

Työnantajilla on kaksi mahdollisuutta, kun he joutuvat irtisanomaan työntekijänsä tuotannollis-taloudellisista syistä. Ne joko tarjoavat muutosturvaa koskevan lain mukaista palvelua irtisanotuille tai pyrkivät tekemään heidän kanssaan ...

Lue lisää

Sattuma vaikuttaa työnhakuun

”Muutimme puolisoni työn perässä uudelle paikkakunnalle. Kerroin lapseni jalkapallotreeneissä kentän laidalla toiselle jalkapallovanhemmalle etsiväni töitä. Hän sattui tietämään organisaation, joka tarvitsi minun osaamistani.” ”Entinen kollegani ...

Lue lisää