Talent management

Osaamisen johtaminen sitouttaa talentteja

Talent Managementillä on organisaatioissa kaksi tärkeää tavoitetta: strategisen tulevaisuuden osaamisen varmistaminen ja erityisosaajien sitouttaminen. Se myös helpottaa johtajapotentiaalin tunnistamista ja seuraajasuunnittelua. Talenteiksi tunnistetaan 5 - 10 % henkilöstöstä. Verkkolehti Leadership Finlandissa tarkemmin Talent management -kyselymme tuloksista.

Lue lisää

Tarvitaanko kristallipallo vai auttaisiko systemaattinen osaamisen johtaminen?

Osaajapula, uudistumistaitojen ja johtamisosaamisen puute, henkilöstön vaihtuvuus. Tällaiset HR-päättäjien ja organisaatioiden haasteet nousevat esiin HRM Partnersin toteuttamasta Osaamisen johtamista käsittelevästä selvityksestä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, mitkä ovat yleisemmin käytettyjä parhaita osaamisen johtamisen ja Talent Management käytäntöjä eri aloilla.

Lue lisää

Coaching jättää jäljen talenttiin

Tapasin vuosien jälkeen eräässä johtoryhmän valmennuksessa vanhan tutun, coacheen. Emme olleet tavanneet sitten joitakin vuosia toteutetun coaching-prosessin. Mietin, mahtaako hän vielä muistaa yhteistyömme, mutta pian ...

Lue lisää

Mitä huippudigiosaaja tekisi meillä?!

Otsikon lausahduksen esitti eräs esimies, joka pohti oman organisaationsa digimatkaa ja kehitystarvetta. Suomalaiset yritykset työstävät nyt aktiivisesti talent management prosesseja, ja laajemminkin päivitetään käytäntöjä osaamisen ...

Lue lisää

Tutkimus: Talent Management jakaa mielipiteitä

Yritykset arastelevat luokitella osaajiaan, vaikka tunnustavat samaan aikaan, että tulevaisuuden menestys perustuu pitkälti huippuosaamisen tunnistamiseen. Vain 36 prosenttia Talent Management parhaat käytännöt -kyselyyn vastanneista yrityksistä ...

Lue lisää

Talent Management vie liiketoimintastrategian käytäntöön

Organisaation kyvykkyyttä ja osaamista tulee johtaa entistä vahvemmin kilpailuedun näkökulmasta. Strategista osaamista voidaan kehittää systemaattisesti suunnittelemalla ja rakentamalla Talent Management -malleja, jotka tekevät strategisen kyvykkyyden näkyväksi yksilötasolla.

Lue lisää

Mitä yrityksenne voi tehdä paremmin kuin muut?

Johtoryhmä istuu odottamassa valmennuksen alkua. On kokoonnuttu miettimään mitä osaamista yritys tulevaisuudessa tarvitsee. Valmennuksen koolle kutsujana on henkilöstöjohtaja, jonka tehtävänä on laatia Talent Management-suunnitelma yrityksen ...

Lue lisää