Muutosturva

Muutosturvan soveltamisen opit

Muutosturvalainsäädännön muutokset ovat olleet nyt voimassa kolme vuotta. Tämän kolmen vuoden aikana yritykset ja asiantuntijat ovat hakeneet muotoa, miten muutosturvalain vaatimia edellytyksiä on sovellettu käytännössä.

Lue lisää

Hoida yt- ja irtisanomistilanne hyvin

Yt-neuvotteluissa sekä irtisanomis- tai lomautustilanteessa tukesi työnantajana on tärkeämpää kuin osaat kuvitellakaan. Irtisanomiset ovat koko työyhteisöä ravisuttava tapahtuma, jonka inhimillinen ja asianmukainen käsittely on kriittistä ...

Lue lisää

Muutosturva vai muutoskorvaus?

Hallituksen työllistymistä edistävien aloitteiden joukossa, osana ns. kilpailukykysopimusta, on ehdotus muutosturvan uudistamisesta. Se velvoittaa yli 30 hengen yrityksiä tarjoamaan tuotannollisin tai ...

Lue lisää

Muutoksen tueksi – Muutosturvalain uudistus

Muutosturva on työvoimapoliittinen toimintamalli, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun, lomautetun tai työttömän sijoittumista uuteen työhön. Se ei ole uusi keksintö. Muutosturva lanseerattiin ensimmäisen ...

Lue lisää

Mihin unohtui Muutosturva?

Hallituksen esitys pakottavasta lainsäädännöstä syksyllä 2015 sisälsi yhden selvästi positiivisen asian  meille kaikille.  Se oli uusi ...

Lue lisää