Aihepiiri: Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennus

Autamme esimiestä oivaltamaan ja löytämään konkreettisia ratkaisuja, kuinka kirkastaa suuntaa, ja miten uudistaa ja tukea sekä tiimiään että yksilöitä osaamisen kehittämisessä ja jatkuvissa muutoksissa.

Lue lisää

Artikkelit

Kehittymistä ei ole peruttu

Toisinaan pakko on paras opettaja. Asiantuntijatyötä tekevien arki on muuttunut merkittävästi, nopeasti ja pakon sanelemana. Mielenkiintoista on, mitä kehittymisen mahdollisuuksia etätyöpakko meille tuo. Tällä hetkellä...

Lue artikkeli

Viisi tapaa vahvistaa esimiestaitojasi vuonna 2020

Käsi sydämelle, esimies! Oletko auttanut tiimiäsi asettamaan tavoitteet tälle vuodelle? Mikäli vastaat 'kyllä', olet hyvässä joukossa. Mutta...astetta kovempi kysymys: Paljonko olet varannut aikaa omien esimiestaitojesi kehittämiseen? Ja kolmas kysymys, oletteko keskustelleet esimieskollegoittesi kanssa ja jakaneet yhteistä käsitystä siitä, millaista esimies- ja johtamiskulttuuria haluatte yhdessä viedä eteenpäin organisaatiossanne?

Lue artikkeli

Referenssit

Granlundin Gunman-valmennusohjelmalla on vahva johdon tuki

HRM Partners on tehnyt kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni Granlundin kanssa yhteistyötä esimiesvalmennuksessa jo useita vuosia. Uusille esimiehille ja projektipäälliköille kohdennetun Gunman-valmennusohjelman sisältöjä päivitetään ja kehitetään...

Lue lisää

Outokummun License to Lead esimiesvalmennukset

Licence To Lead -valmennusohjelma koostuu viidestä moduulista, joiden sisällöissä korostuvat yrityksen strategiset tavoitteet tehostaa ja yhdenmukaistaa yrityksen toimintakulttuuria. HRM Partners valmensi osallistujia esimiehen rooliin, vuorovaikutustaitoihin, palautteen antamiseen ja kehityskeskusteluihin sekä varhaiseen puuttumiseen ja tiimin tavoiteasetantaan.

Lue lisää

Blogit

Kehittymistä ei ole peruttu

Toisinaan pakko on paras opettaja. Asiantuntijatyötä tekevien arki on muuttunut merkittävästi, nopeasti ja pakon sanelemana. Mielenkiintoista on, mitä kehittymisen mahdollisuuksia etätyöpakko meille tuo. Tällä hetkellä...

Lue blogiteksti

Luottamus antaa draivia!

Luottamus! Mikä ihana sana! Mutta mitä sillä oikeasti voi saada aikaan? Luottamus on hieno ja tuottava asia tiimiläisten kesken, ja hyvän esimiehen työkalupakissa se on...

Lue blogiteksti

Kokemuksia

”Ajatusmaailmani meni kokonaan uusiksi. Ymmärsin, että esimiehen rooli ratkaisee, miten yrityksen strategiset tavoitteet jalkautuvat esimiehen omalle osastolle ja synnyttää siten tuloksia yhdessä henkilöstön kanssa.” Sanna Nordström, Suomen Sokeri

”Sen olen tiennytkin, että on voimavara, että tiimissä on eri tyyppisiä ihmisiä. Kuitenkin se miten saada paras lopputulos, mikä motivoi ketäkin, miten ymmärrämme toisiamme parhaiten, miten saamme oman kantamme esille, on valmennuksen paras anti.” anonyymi palaute

”Esimiehen pitää luonnollisesti ymmärtää, mitä yrityksen strategiasuunta tarkoittaa arjen tekemisinä ja osaamisina. Se, mitä osaamisen johtaminen tässä kontekstissa suunnan sanoittamisena on, onkin toinen juttu. Käskyttämisen aika on ohi. Kysymisen, kuuntelun ja yhteisen innostumisen aika on tullut.” Kati Järvinen ja Mari Tasanto, HRM Partners