Tietosuoja – valmennuksessamme olevat henkilöt

Rekisterin määritelmä

Valmennuksessa olevien henkilöiden rekisteri on HRM Partnersin valmennuspalveluja käyttävien henkilöiden rekisteri.

Mitä tarkoitusta varten rekisteriä pidetään

Henkilötietoja rekisteröidään, jotta valmennuspalvelujen toteuttaminen on mahdollista ja palvelujen korkea taso säilyy. Tietojen rekisteröiminen perustuu asiakassuhteeseen valmennuksen maksavan yrityksen kanssa.

Mitä tietoa kerätään ja mihin tarkoituksiin?

Kerättävät tiedot ja niiden sijainti eri järjestelmissä vaihtelee valmennuksittain. Vähimmäistiedot ovat nimi ja sähköpostiosoite, ja muut tiedot vaihtelevat valmennuksittain, sekä sen mukaan kuinka paljon tietoa valmennettava itsestään antaa.

 1.  valmennukseen ilmoittautuminen ja palautekysely
  • nimi, sähköposti, puhelin
 2. lähtötilannekartoitus
  • nimi, sähköposti, puhelin, kotiosoite, cv, työhistoria, koulutus, tulevaisuudensuunnitelmat
 3. valmennuksen toteuttaminen
  • nimi, sähköposti, puhelin, some-osoitteet
  • cv ja hakemus valokuvineen
  • tiedot työnhaun edistymisestä, valmennustapaamisten muistiinpanot
  • Reflect-virtuaalivalmennussovellus
   • sähköpostiosoite, josta järjestelmä muodostaa automaattisesti käyttäjänimen, kansallisuus, sukupuoli, syntymävuosi, kieli ja IP-osoite
   • vahvuuskartoitus ja Reflect-harjoitusten tulokset
  • kumppaneiden toteuttamat työllistymistä edistävät palvelut
   • nimi, sukupuoli, sähköposti, kotiosoite

Käsittelyn peruste henkilötietolaissa

Toimeksiantajan eli asiakasyrityksen tilaaman palvelun eli sopimuksen täytäntöönpano.

Mistä tiedot saadaan

Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään tai valmennuksen maksavalta yritykseltä.

Tietojen säilytys

Valmennettavan tietoja kerätään ja säilytetään valmennuksen intensiivivaiheen ja vaikuttavuuden seurannan ajan. Tietoja säilytetään kaksi vuotta valmennuksen alkamisesta, jonka jälkeen ne poistetaan.

Tietojen tarkistaminen tai poistaminen valmennukseen osallistuvan pyynnöstä

Valmennukseen osallistuva voi tarkistaa omat henkilötietonsa tai pyytää niiden poistamista ilmoittamalla siitä sähköpostiin hrm@hrmpartners.fi tai omalle valmentajalleen.

 

Lisätiedot: Sari Suihkonen