Referenssit ja artikkelit

Strategiset kyvykkyydet ja talent management

Artikkelit

Referenssit


Business Coaching

Artikkelit


10.08.2017:

Vaikuttava johtaminen vaatii pelisilmää

Onnistunut esimiestyö edellyttää tilannetajua. Innostava johtaja osaa mukauttaa johtamistyylinsä eri tilanteisiin ja huomioida toisten ihmisten erilaisuudet. Vaikuttavan johtamisen taitojen kehitt...

Lue lisää


08.04.2016:

Business Coaching tuottaa tuloksia

Business Coaching tuottaa tuloksia HRM Partners on coachannut vaikuttavan määrän johtajia ja esimiehiä jo runsaan vuosikymmenen ajan. Tämä vahva ja kansainvälisestikin monipuolinen kokemus on ...

Lue lisää


24.03.2016:

Coaching avaa mielen muutokselle

Coaching-prosessissa tavoitellaan merkittävää muutosta yksilön ajattelussa ja toimintatavoissa. Muutos käynnistyy, kun valmennettava haastaa omia uskomuksiaan ja pinttyneitä tapojaan....

Lue lisää

24.03.2016:

Leadership coaching - haasteet tulokseksi

Coachingiin liittyvä tavoitteellisuus tekee siitä ajankohtaisen ja tehokkaan valmennusmuodon. Olipa kohteena yksilö tai ryhmä, ratkaisut ja näkökulmat löytyvät coachingissa aina yksilöstä ta...

Lue lisää

ReferenssitEsimiesten kehittäminen

Artikkelit


02.11.2017:

Itseohjautuvan johtamisen läpimurto

Mitä jos lähiesimiehen tai johdon ei tarvitse enää arvailla, mikä veisi kutakin yksilöä mahdollisimman tehokkaasti kohti tavoitteita? Vincitin Leadership as a Service on moderni johtamisen järjestelmä, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja tarjoamaan työntekijöille merkityksellisiä johtamisen palveluja sekä työntekijöitä itseohjautuvasti kehittämään itseään ja omaa osaamistaan.

Lue lisää

10.08.2017:

Vaikuttava johtaminen vaatii pelisilmää

Onnistunut esimiestyö edellyttää tilannetajua. Innostava johtaja osaa mukauttaa johtamistyylinsä eri tilanteisiin ja huomioida toisten ihmisten erilaisuudet. Vaikuttavan johtamisen taitojen kehitt...

Lue lisää

20.06.2017:

Miten johtaa nuorta työntekijää?

Yritysten menestys nojaa vuosi vuodelta enemmän Y-sukupolveen. Vahvoilla ovat ne yritykset, joissa osataan johtaa nuoria jo nyt. Pari-kolmekymppisten Y-sukupolvi odottaa työelämältä asioita, joit...

Lue lisää

31.10.2016:

Metafora valmennuksen välineenä

Uutta verkkolehdessämme! Kaikki käyttävät metaforia ajattelussaan ja puheessaan, mutta usein huomaamattaan. Metaforien tunnistaminen on tärkeää siksikin, että jokainen ihminen viestii muille omilla metaforillaan, halusi tai ei. Vahva metafora herättää suuria oivalluksia ja voimakkaita tunteita, muttei välttämättä samoja kuin metaforan käyttäjässä.

Lue lisää


24.03.2016:

Kohti valmentavaa johtamista

Hyvä esimies ratkoo alaistensa ongelmia. Parempi esimies innostaa alaisensa ratkomaan itse ongelmiaan, väittävät HRM Partnersin valmentajat....

Lue lisää

24.03.2016:

Ohjelmistorobotiikka mullistaa tietotyön

Tietotyön automatisointi on nyt kuuma puheenaihe työelämässä. Ohjelmistorobotiikka on tulevaisuuden megatrendi, joka vaikuttaa radikaalisti tietotyön sisältöön. Ennakoivan ja vastuullisen hen...

Lue lisää

ReferenssitAdven Oy, esimiesvalmennus vahvisti yhteenkuuluvuutta

HRM Partners rakensi meidän tarpeitamme parhaiten vastaavan valmennuskokonaisuuden, joka tuki tavoitteitamme esimiestyön kehittämiseksi, kertoo maajohtaja Ari Vanhanen. Valmennuskokonaisuudessa käytiin läpi esimiestyön roolit ja vastuut, vuorovaikutustaidot, itsensä johtaminen ja johtajana kehittyminen sekä valmentava ote esimiestyössä ja suorituksen johtaminen.

Lue lisää

Johtoryhmän kehittäminen

Artikkelit


10.02.2017:

Vastaako strategianne kysymykseen Miten?

Yrityksissä pitäisi miettiä enemmän strategisia kyvykkyyksiä, eli minkälaista osaamista, prosesseja tai tietoa liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Strategiset kyvykkyydet kirkastavat yrityksen kilpailuedun ja varmistavat strategian toteutumisen edellytykset.

Lue lisää


ReferenssitOutplacement ja irtisanomistilanteet

Artikkelit


07.12.2017:

Muutosturva kannustaa vastuullisuuteen

Yritykset ovat lähteneet valppaasti toteuttamaan kilpailukykysopimukseen perustuvia muutosturvan lakimuutoksia. Muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina.

Lue lisää

26.04.2016:

Rekrytoijan vinkit työnhakijalle

Mitä työhakemus kertoo rekrytoijalle? Muun muassa tätä pohti rekrytoinnin ammattilainen Susanna Grundström Nordcloudilta puhuessaan työnhakijoille, jotka osallistuivat HRM Partnersin uravalmennukseen.

Lue lisää24.03.2016:

Irtisanominen on johtamisen stressitesti

Johtamisen ja esimiestyön vaativimpia tilanteita ovat irtisanomiset. Ne eivät ole koskaan helppoja, mutta huolellisella suunnittelulla ja valmistautumisella ne voidaan hoitaa niin, että syntyy mahd...

Lue lisää


Referenssit


Uravalmennuksella yrittäjäksi

Uravalmennuksesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Koutsin kanssa ajatusten koeponnistaminen voi vahvistaa tai avartaa ajatuksia yllättäviinkin ratkaisuihin, kertoo yrittäjäksi lähtenyt Kari Vainio.

Lue lisää

Uratarina: "Uravalmennus palautti luottamuksen itseeni sekä tulevaisuuteeni ja uusi työ löytyi"

Kun astuin HRM Partnersin toimistoon syyskuussa, olin vihainen potkuista ja toivoton tulevaisuuteni suhteen. Kuusi viikkoa sen jälkeen, kun olin tavannut valmentajani ensimmäisen kerran, olin menossa työhaastatteluun. Tehtävä oli suoraan toivomuslistani kärjestä, ja myös toimiala kiinnosti minua kovasti. Valmentajani sparrasi minua haastatteluun, ja se johti seuraavaan – ja sain paikan.

Lue lisääFazer sopeutti onnistuneesti

Fazer sopeutti onnistuneesti Avoin ja oikein ajoitettu viestintä sekä esimiehille ja henkilöstölle tarjotut tukitoimenpiteet vaikuttavat olennaisesti, millaisen muistijäljen YT-neuvottelut jätt...

Lue lisää


Uudistukset ja muutosjohtaminen

Artikkelit


09.08.2016:

Uuden ajan menestyjät yhdistävät työympäristöt ja johtamisen

Tulevaisuuden työympäristöt ovat johtamisen tuloksellinen väline. Menestyjäyritysten yksi tunnusmerkki on se, että kaikki mikä vaikuttaa tulokseen - johtaminen, työympäristö, hyvinvointi - kertoo samaa tarinaa. Huipputulosten takana ovat onnelliset työntekijät. Mitä tämä tarkoittaa johtamiselle? Entä millaisia ovat uuden ajan työympäristöt?

Lue lisää

07.06.2016:

Organisaatiokulttuurit ovat johtajiensa näköisiä

"Toimiva organisaatiokulttuuri on keino tehdä parempaa liiketoiminnan tulosta siten, että se saa ihmiset mukaan ja syttymään, tekemään parempaa tulosta työssään", LähiTapiolan henkilöstöjohtaja Sari Kuusela sanoo verkkolehtemme Leadership Finlandin haastattelussa. Organisaatiokulttuurin kehittämisen isoja muutoshaasteita ovat yritysten fuusiot ja organisaatioiden yhdistämiset, kun erilaiset kulttuurit on saatava liimautumaan toisiinsa.

Lue lisää

Referenssit