Referenssit ja artikkelit

Esimiesten kehittäminen

Artikkelit02.11.2017:

Itseohjautuvan johtamisen läpimurto

Mitä jos lähiesimiehen tai johdon ei tarvitse enää arvailla, mikä veisi kutakin yksilöä mahdollisimman tehokkaasti kohti tavoitteita? Vincitin Leadership as a Service on moderni johtamisen järjestelmä, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja tarjoamaan työntekijöille merkityksellisiä johtamisen palveluja sekä työntekijöitä itseohjautuvasti kehittämään itseään ja omaa osaamistaan.

Lue lisää

10.08.2017:

Vaikuttava johtaminen vaatii pelisilmää

Onnistunut esimiestyö edellyttää tilannetajua. Innostava johtaja osaa mukauttaa johtamistyylinsä eri tilanteisiin ja huomioida toisten ihmisten erilaisuudet. Vaikuttavan johtamisen taitojen kehitt...

Lue lisää

20.06.2017:

Miten johtaa nuorta työntekijää?

Yritysten menestys nojaa vuosi vuodelta enemmän Y-sukupolveen. Vahvoilla ovat ne yritykset, joissa osataan johtaa nuoria jo nyt. Pari-kolmekymppisten Y-sukupolvi odottaa työelämältä asioita, joit...

Lue lisää

31.10.2016:

Metafora valmennuksen välineenä

Uutta verkkolehdessämme! Kaikki käyttävät metaforia ajattelussaan ja puheessaan, mutta usein huomaamattaan. Metaforien tunnistaminen on tärkeää siksikin, että jokainen ihminen viestii muille omilla metaforillaan, halusi tai ei. Vahva metafora herättää suuria oivalluksia ja voimakkaita tunteita, muttei välttämättä samoja kuin metaforan käyttäjässä.

Lue lisää


24.03.2016:

Kohti valmentavaa johtamista

Hyvä esimies ratkoo alaistensa ongelmia. Parempi esimies innostaa alaisensa ratkomaan itse ongelmiaan, väittävät HRM Partnersin valmentajat....

Lue lisää

24.03.2016:

Ohjelmistorobotiikka mullistaa tietotyön

Tietotyön automatisointi on nyt kuuma puheenaihe työelämässä. Ohjelmistorobotiikka on tulevaisuuden megatrendi, joka vaikuttaa radikaalisti tietotyön sisältöön. Ennakoivan ja vastuullisen hen...

Lue lisää

Referenssit


Outokummun License to Lead esimiesvalmennukset

Licence To Lead -valmennusohjelma koostuu viidestä moduulista, joiden sisällöissä korostuvat yrityksen strategiset tavoitteet tehostaa ja yhdenmukaistaa yrityksen toimintakulttuuria. HRM Partners valmensi osallistujia esimiehen rooliin, vuorovaikutustaitoihin, palautteen antamiseen ja kehityskeskusteluihin sekä varhaiseen puuttumiseen ja tiimin tavoiteasetantaan.

Lue lisää


Adven Oy, esimiesvalmennus vahvisti yhteenkuuluvuutta

HRM Partners rakensi meidän tarpeitamme parhaiten vastaavan valmennuskokonaisuuden, joka tuki tavoitteitamme esimiestyön kehittämiseksi, kertoo maajohtaja Ari Vanhanen. Valmennuskokonaisuudessa käytiin läpi esimiestyön roolit ja vastuut, vuorovaikutustaidot, itsensä johtaminen ja johtajana kehittyminen sekä valmentava ote esimiestyössä ja suorituksen johtaminen.

Lue lisää

Business Coaching

Artikkelit


10.08.2017:

Vaikuttava johtaminen vaatii pelisilmää

Onnistunut esimiestyö edellyttää tilannetajua. Innostava johtaja osaa mukauttaa johtamistyylinsä eri tilanteisiin ja huomioida toisten ihmisten erilaisuudet. Vaikuttavan johtamisen taitojen kehitt...

Lue lisää


08.04.2016:

Business Coaching tuottaa tuloksia

Business Coaching tuottaa tuloksia HRM Partners on coachannut vaikuttavan määrän johtajia ja esimiehiä jo runsaan vuosikymmenen ajan. Tämä vahva ja kansainvälisestikin monipuolinen kokemus on ...

Lue lisää


24.03.2016:

Coaching avaa mielen muutokselle

Coaching-prosessissa tavoitellaan merkittävää muutosta yksilön ajattelussa ja toimintatavoissa. Muutos käynnistyy, kun valmennettava haastaa omia uskomuksiaan ja pinttyneitä tapojaan....

Lue lisää

24.03.2016:

Leadership coaching - haasteet tulokseksi

Coachingiin liittyvä tavoitteellisuus tekee siitä ajankohtaisen ja tehokkaan valmennusmuodon. Olipa kohteena yksilö tai ryhmä, ratkaisut ja näkökulmat löytyvät coachingissa aina yksilöstä ta...

Lue lisää

ReferenssitJohtoryhmän kehittäminen

Artikkelit


21.05.2019:

Tutkimus nopeasti uudistuneista johtoryhmistä

Mitä tapahtuu, kun johtoryhmät uudistuvat nopeasti? Erityisesti suurten organisaatioiden ylimmän johdon toiminnasta näkyvät julkisuudessa lähinnä henkilönimitykset ja niiden taustoista esitetään vain erilaisia arvauksia ja tulkintoja. Tutkimuksemme tulokset ovat juuri valmistuneet.

Lue lisää

10.02.2017:

Vastaako strategianne kysymykseen Miten?

Strategiset kyvykkyydet kirkastavat yrityksen kilpailuedun ja varmistavat strategian toteutumisen edellytykset. Liian usein yrityksissä kuitenkin keskitytään taloudellisten tavoitteiden asetantaan. Sen sijaan pitäisi miettiä entistä enemmän mitä kyvykkyyksiä, eli minkälaista osaamista, prosesseja tai tietoa näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Lue lisää


ReferenssitOutplacement ja irtisanomistilanteet

Artikkelit


07.12.2017:

Muutosturva kannustaa vastuullisuuteen

Yritykset ovat lähteneet valppaasti toteuttamaan kilpailukykysopimukseen perustuvia muutosturvan lakimuutoksia. Muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina.

Lue lisää

26.04.2016:

Rekrytoijan vinkit työnhakijalle

Mitä työhakemus kertoo rekrytoijalle? Muun muassa tätä pohti rekrytoinnin ammattilainen Susanna Grundström Nordcloudilta puhuessaan työnhakijoille, jotka osallistuivat HRM Partnersin uravalmennukseen.

Lue lisää24.03.2016:

Irtisanominen on johtamisen stressitesti

Johtamisen ja esimiestyön vaativimpia tilanteita ovat irtisanomiset. Ne eivät ole koskaan helppoja, mutta huolellisella suunnittelulla ja valmistautumisella ne voidaan hoitaa niin, että syntyy mahd...

Lue lisää


ReferenssitUravalmennuksella yrittäjäksi

Uravalmennuksesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Koutsin kanssa ajatusten koeponnistaminen voi vahvistaa tai avartaa ajatuksia yllättäviinkin ratkaisuihin, kertoo yrittäjäksi lähtenyt Kari Vainio.

Lue lisää

Uratarina: "Uravalmennus palautti luottamuksen itseeni sekä tulevaisuuteeni ja uusi työ löytyi"

Kun astuin HRM Partnersin toimistoon syyskuussa, olin vihainen potkuista ja toivoton tulevaisuuteni suhteen. Kuusi viikkoa sen jälkeen, kun olin tavannut valmentajani ensimmäisen kerran, olin menossa työhaastatteluun. Tehtävä oli suoraan toivomuslistani kärjestä, ja myös toimiala kiinnosti minua kovasti. Valmentajani sparrasi minua haastatteluun, ja se johti seuraavaan – ja sain paikan.

Lue lisääFazer sopeutti onnistuneesti

Fazer sopeutti onnistuneesti Avoin ja oikein ajoitettu viestintä sekä esimiehille ja henkilöstölle tarjotut tukitoimenpiteet vaikuttavat olennaisesti, millaisen muistijäljen YT-neuvottelut jätt...

Lue lisääOma valmentaja sparraa työnhakijaa

Kokenut johtaja haki uutta työtä valmentajan ohjauksessa. Työ löytyi, ja muistoksi jäi antoisa kokemus. "Jos olisin nyt samassa tilanteessa, luulen, etten tekisi kovinkaan paljoa toisin. Olen eri...

Lue lisää

Fiskars valitsi vuorovaikutteisuuden

Fiskarsin Euroopan Suomen-toiminnoissa aloitettiin iso rakennemuutos 2014. Yhtiö valitsi muutoksen toteuttamisen lähtökohdaksi vuorovaikutteisuuden ja kumppaniksi HRM Partnersin, jolla on vahva kok...

Lue lisää

Uudistukset ja muutosjohtaminen

Artikkelit


04.12.2018:

Osaamisen johtamiseen tarvitaan näkemystä ja systematiikkaa

Työelämän murroksessa yritysten kyvykkyys- ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla. Osana organisaation strategiaa tarvitaan näkemystä kyvykkyyksistä erottavana kilpailutekijänä, uudistumiskykyä sekä kykyä toimia osana laajenevia ekosysteemejä. Henkilöstön kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää jokaisen osaamista ja potentiaalia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa henkilöstön kehittäjien ja yritysten arjessa?

Lue lisää

09.08.2016:

Uuden ajan menestyjät yhdistävät työympäristöt ja johtamisen

Tulevaisuuden työympäristöt ovat johtamisen tuloksellinen väline. Menestyjäyritysten yksi tunnusmerkki on se, että kaikki mikä vaikuttaa tulokseen - johtaminen, työympäristö, hyvinvointi - kertoo samaa tarinaa. Huipputulosten takana ovat onnelliset työntekijät. Mitä tämä tarkoittaa johtamiselle? Entä millaisia ovat uuden ajan työympäristöt?

Lue lisää

07.06.2016:

Organisaatiokulttuurit ovat johtajiensa näköisiä

"Toimiva organisaatiokulttuuri on keino tehdä parempaa liiketoiminnan tulosta siten, että se saa ihmiset mukaan ja syttymään, tekemään parempaa tulosta työssään", LähiTapiolan henkilöstöjohtaja Sari Kuusela sanoo verkkolehtemme Leadership Finlandin haastattelussa. Organisaatiokulttuurin kehittämisen isoja muutoshaasteita ovat yritysten fuusiot ja organisaatioiden yhdistämiset, kun erilaiset kulttuurit on saatava liimautumaan toisiinsa.

Lue lisää

ReferenssitStrategiset kyvykkyydet ja talent management

Artikkelit13.05.2019:

Tulevaisuuden osaamistarpeiden näkyväksi tekeminen on vastuullisuutta

Viime vuosina on nähty, että yritykset saattavat irtisanoa kymmeniä ihmisiä ja palkata samaan aikaan tilalle saman määrän uusia työntekijöitä uudella osaamisprofiililla. Entä jos yritys olisikin tehnyt tulevaisuuden osaamistarpeet näkyviksi työntekijöilleen niin, että jokaisella työntekijällä olisi ollut mahdollisuus kartuttaa tarvittava osaaminen?

Lue lisää


13.03.2017:

Talent Management vie liiketoimintastrategian käytäntöön

Organisaation kyvykkyyttä ja osaamista tulee johtaa entistä vahvemmin kilpailuedun näkökulmasta. Strategista osaamista voidaan kehittää systemaattisesti suunnittelemalla ja rakentamalla Talent Management -malleja, jotka tekevät strategisen kyvykkyyden näkyväksi yksilötasolla.

Lue lisää

10.02.2017:

Vastaako strategianne kysymykseen Miten?

Strategiset kyvykkyydet kirkastavat yrityksen kilpailuedun ja varmistavat strategian toteutumisen edellytykset. Liian usein yrityksissä kuitenkin keskitytään taloudellisten tavoitteiden asetantaan. Sen sijaan pitäisi miettiä entistä enemmän mitä kyvykkyyksiä, eli minkälaista osaamista, prosesseja tai tietoa näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Lue lisää

ReferenssitTalent development at Alteams

One of the biggest light metal foundries in Europe, Alteams Group, is leading the way in developing leaders to the global market. Alteams has partnered with HRM Partners to create an international lea...

Lue lisää