Referenssit

Outplacement ja sopeutustilanteet

Kymsotelta irtisanottujen usko omaan työllistymiseensä kasvoi merkittävästi valmennuksen aikana

Valmennuksen alkaessa luottamus omaa työllistymistä kohtaan oli melko matala. Usko omaan osaamiseen sekä oman osaamisen arvostaminen vaikuttavat positiivisesti uskomukseen omaa työllistymistä kohtaan. Työnhakutaidot kohentuivat, tuleva suunta alkoi kirkastua, ja valmius uuden työn etsimiseen nousi. Palautekyselyssä mainintoja saivat erityisesti opit CV:n työstämisen ja LinkedIn-profiilin hyödyntämiseen työnhaussa sekä tiedot nykypäivän rekrytoinnista.

Lue lisää

Puhelinjätin onnistunut työllistämispolku

Kun Microsoft osti Nokian matkapuhelintoiminnot keväällä 2014 selvää oli, että toimintojen sulauttaminen tulisi tarkoittamaan päällekkäisyyksien poistamista. Se, että yhtiö vuotta myöhemmin ilmoitti puhelinliiketoiminnan strategiamuutoksesta ja ...

Lue lisää

Muutosturvapalvelut

Kymsotelta irtisanottujen usko omaan työllistymiseensä kasvoi merkittävästi valmennuksen aikana

Valmennuksen alkaessa luottamus omaa työllistymistä kohtaan oli melko matala. Usko omaan osaamiseen sekä oman osaamisen arvostaminen vaikuttavat positiivisesti uskomukseen omaa työllistymistä kohtaan. Työnhakutaidot kohentuivat, tuleva suunta alkoi kirkastua, ja valmius uuden työn etsimiseen nousi. Palautekyselyssä mainintoja saivat erityisesti opit CV:n työstämisen ja LinkedIn-profiilin hyödyntämiseen työnhaussa sekä tiedot nykypäivän rekrytoinnista.

Lue lisää

Virtuaalinen uravalmennus auttoi uuteen työhön

Yritys voi tarjota koko henkilöstölle eri puolilla Suomea voidaan tarjota samantasoisen palvelun. Pystymme verkon yli luomaan yhtä vaikuttavan interaktiivisen valmennustilanteen kuin fyysisessä kokoustilassa. Esimerkiksi Parmasta lähteneelle Mirjami Puolakalle virtuaalivalmennus tuotti sen kaikista tärkeimmän tuloksen: hän löysi uuden työn.

Lue lisää

Puhelinjätin onnistunut työllistämispolku

Kun Microsoft osti Nokian matkapuhelintoiminnot keväällä 2014 selvää oli, että toimintojen sulauttaminen tulisi tarkoittamaan päällekkäisyyksien poistamista. Se, että yhtiö vuotta myöhemmin ilmoitti puhelinliiketoiminnan strategiamuutoksesta ja ...

Lue lisää

DHL Global Forwarding: rakennemuutoksen kautta kasvuun

Syksyllä 2015 käynnistettiin rakennemuutosohjelma, jonka seurauksena johtoryhmä muokattiin uusiksi, henkilöstöä jouduttiin vähentämään, vastuita ja prosesseja selkeytettiin sekä liiketoiminnan ydintä kirkastettiin. ”Omaksuimme heti alusta alkaen avoimen ...

Lue lisää

Uravalmennus, uracoaching

Uravalmennus ja intohimo jatkuvaan oppimiseen toivat unelmien työpaikan

Tämä on Henna Peltolan kertomus siitä, miten HRM Partnersin uravalmennus vahvisti hänen itsetuntemustaan ja auttoi vaihtamaan työuran suuntaa. "Huomasin, että omassa työnhakutilanteessa ulkopuolisen katse ja kannustus auttaa, vaikka olen itsekin rekrytoinut urani varrella aika monia ihmisiä. Valmennustapaamiset valoivat uskoa onnistumiseen."

Lue lisää

Virtuaalinen uravalmennus auttoi uuteen työhön

Yritys voi tarjota koko henkilöstölle eri puolilla Suomea voidaan tarjota samantasoisen palvelun. Pystymme verkon yli luomaan yhtä vaikuttavan interaktiivisen valmennustilanteen kuin fyysisessä kokoustilassa. Esimerkiksi Parmasta lähteneelle Mirjami Puolakalle virtuaalivalmennus tuotti sen kaikista tärkeimmän tuloksen: hän löysi uuden työn.

Lue lisää

Kohti unelmatyötä

Syksyllä 2016 Ilona Järventaus-Kiiski päätti rohkeasti hypätä uuteen. Ennen äitiyslomalle jäämistä hän kertoi työnantajalleen lähtöaikeistaan ja sopi irtisanoutumispaketista. Samassa yhteydessä hänelle tarjottiin mahdollisuutta uravalmennukseen.

Lue lisää

Yrittäjäksi viisikymppisenä

Loikka palkansaajasta yrittäjäksi pitkän työuran jälkeen on rohkea päätös. Viisikymppinen Kari Vainio sai tukea ratkaisulleen HRM Partnersin tarjoamasta henkilökohtaisesta uravalmennuksesta, mikä auttoi häntä löytämään uuden ...

Lue lisää

Uravalmennus: paluu oman osaamisen äärelle

Puolen vuoden uravalmennuksen aikana viestintäalan ammattilainen löysi uudestaan sekä omat vahvuutensa että verkostonsa. Prosessin alusta alkaen hän luotti vahvasti työllistymiseensä, otti valmennuksesta kaiken hyödyn irti ...

Lue lisää

Osaamisen johtaminen

Duunitorin kasvu perustuu jatkuvaan kehittymiseen

”Työnantajana arvolupauksemme on se, että meillä pääsee kehittämään ja kehittymään. Halusimme kaivaa esille näkemyksen siitä, mihin maailma on menossa ja millaisia kyvykkyyksiä se meiltä vaatii", Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm kertoo. "Halusimme myös varmistaa, että kyvykkäät ihmiset hakeutuvat jatkossakin Duunitorille töihin." Lue kuinka miten Duunitori ja HRM Partners lähtivät näitä tavoitteita taklaamaan.

Lue lisää

Johtamisen kehittäminen

Uudenlainen esimiestyön kehittämisen ja rekrytoinnin verkkoportaali

"Mitä jos loisimme yhdessä verkkoportaalin, jossa ihmiset voivat ensin tutustua esimiestyön sisältöihin ja odotuksiin ja vasta sen jälkeen pohtia, löytyykö heitä motivoiva tekeminen esimiestyöstä?" Lukessa esimiestyön sisällöt avataan nyt kaikille halukkaille ennen rekrytointiprosessin alkamista. HRM Partners auttoi Lukea luomaan verkkoportaalin, jonka nimeksi tuli: "Minustako lukelainen esimies?" .

Lue lisää

Etätyöaalto vauhditti Turun kaupungin luottamusloikkaan

Turun kaupunki on kuntapuolen edelläkävijä johtamiskäytäntöjen uudistajana. Pandemiatilanteessakin kaupunki lähti ennakkoluulottomasti rakentamaan etätyössä tarvittavaa osaamista: HRM Partners toteutti kevään aikana etätyön johtamisen valmennusta hyvin tuloksin.

Lue lisää

Alteams Academy rakentaa kehityspolkua johtajuuteen

Alteams Group on yksi Euroopan suurimmista alumiinivaluihin erikoistuneista yrityksistä. Alteams on rakentanut yhdessä HRM Partnersin kanssa kansainvälisen johtajuusvalmennusohjelman nimeltä Alteams Akatemia. Akatemiassa on osallistujia Kiinasta, ...

Lue lisää

Esimiesvalmennus

Coaching venyttelee esimiehen mindsettiä

”Hektisessä arjessa ei huomaa, kuinka oma ajattelu kulkee helposti samaa uraa. Hämmästyin, kuinka coach voi mullistaa ajattelun osuvilla ja nasevilla kysymyksillään.” Mikä muuttui, kun kokenut lähijohtaja tutustui business coachingiin? Lue Finnveran Timo Liuksilan kokemuksia verkkolehdestämme.

Lue lisää

Etätyöaalto vauhditti Turun kaupungin luottamusloikkaan

Turun kaupunki on kuntapuolen edelläkävijä johtamiskäytäntöjen uudistajana. Pandemiatilanteessakin kaupunki lähti ennakkoluulottomasti rakentamaan etätyössä tarvittavaa osaamista: HRM Partners toteutti kevään aikana etätyön johtamisen valmennusta hyvin tuloksin.

Lue lisää

Granlundin Gunman-valmennusohjelmalla on vahva johdon tuki

HRM Partners on tehnyt kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni Granlundin kanssa yhteistyötä esimiesvalmennuksessa jo useita vuosia. Uusille esimiehille ja projektipäälliköille kohdennetun Gunman-valmennusohjelman sisältöjä päivitetään ja kehitetään ...

Lue lisää

Outokummun License to Lead esimiesvalmennukset

Licence To Lead -valmennusohjelma koostuu viidestä moduulista, joiden sisällöissä korostuvat yrityksen strategiset tavoitteet tehostaa ja yhdenmukaistaa yrityksen toimintakulttuuria. HRM Partners valmensi osallistujia esimiehen rooliin, vuorovaikutustaitoihin, palautteen antamiseen ja kehityskeskusteluihin sekä varhaiseen puuttumiseen ja tiimin tavoiteasetantaan.

Lue lisää

Business Coaching

Coaching venyttelee esimiehen mindsettiä

”Hektisessä arjessa ei huomaa, kuinka oma ajattelu kulkee helposti samaa uraa. Hämmästyin, kuinka coach voi mullistaa ajattelun osuvilla ja nasevilla kysymyksillään.” Mikä muuttui, kun kokenut lähijohtaja tutustui business coachingiin? Lue Finnveran Timo Liuksilan kokemuksia verkkolehdestämme.

Lue lisää

Coachingista palloseinää ja työkaluja johtamiseen

"Coaching on ollut oppimisprosessi. Lähdin mukaan avoimin mielin. Toivoin, että saisin mahdollisuuden keskustella ja että joku osaisi auttaa sisäistä kasvuani johtajana oikeiden kysymysten avulla. Olen hyödyntänyt oppimaani, kun käydään johtoryhmässä asioita läpi tai kohdatessani ihmisiä käytävällä tai heidän pelikentällään" kertoo toimitusjohtaja Jan Tollet ylimmän johdon coaching-kokemuksistaan.

Lue lisää

Talent management

Talent Management inspiroi Arctiaa

Arktisten olosuhteiden erikoisvarustamo Arctia halusi tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden tutustua esimiestyöhön kuuluviin tehtäviin ja vastuualueisiin järjestämällä kaikille kiinnostuneille vapaaehtoisen valmennuksen. HRM Partnersin toteuttama Talent Management -valmennus ...

Lue lisää

Alteams Academy rakentaa kehityspolkua johtajuuteen

Alteams Group on yksi Euroopan suurimmista alumiinivaluihin erikoistuneista yrityksistä. Alteams on rakentanut yhdessä HRM Partnersin kanssa kansainvälisen johtajuusvalmennusohjelman nimeltä Alteams Akatemia. Akatemiassa on osallistujia Kiinasta, ...

Lue lisää

DNA: kyvykkyydet ovat strategian keskiössä

Noin puolitoista vuotta sitten syttyi kipinä lähteä työstämään DNA:n strategisia kyvykkyyksiä yhteistyössä HRM Partnersin kanssa. Yhteistyöstä on muodostunut luottokumppanuus, joka on edennyt vauhdikkaasti ja tuottanut ...

Lue lisää

Talent development

Talent Management inspiroi Arctiaa

Arktisten olosuhteiden erikoisvarustamo Arctia halusi tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden tutustua esimiestyöhön kuuluviin tehtäviin ja vastuualueisiin järjestämällä kaikille kiinnostuneille vapaaehtoisen valmennuksen. HRM Partnersin toteuttama Talent Management -valmennus ...

Lue lisää

Johtoryhmävalmennus

Procountor: Uutta dynamiikkaa johtoryhmän työskentelyyn

Kiehtovassa kasvuvaiheessa oleva Procountor lähti etsimään uusia näkökulmia johtoryhmän työskentelyyn tehtyään kehittämistyötä ensin itse. Perusteellinen valmennusprosessi johti tärkeisiin oivalluksiin ja antoi työvälineet entistä dynaamisempaan työskentelyyn.

Lue lisää

Strategiset kyvykkyydet

Duunitorin kasvu perustuu jatkuvaan kehittymiseen

”Työnantajana arvolupauksemme on se, että meillä pääsee kehittämään ja kehittymään. Halusimme kaivaa esille näkemyksen siitä, mihin maailma on menossa ja millaisia kyvykkyyksiä se meiltä vaatii", Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm kertoo. "Halusimme myös varmistaa, että kyvykkäät ihmiset hakeutuvat jatkossakin Duunitorille töihin." Lue kuinka miten Duunitori ja HRM Partners lähtivät näitä tavoitteita taklaamaan.

Lue lisää

DNA: kyvykkyydet ovat strategian keskiössä

Noin puolitoista vuotta sitten syttyi kipinä lähteä työstämään DNA:n strategisia kyvykkyyksiä yhteistyössä HRM Partnersin kanssa. Yhteistyöstä on muodostunut luottokumppanuus, joka on edennyt vauhdikkaasti ja tuottanut ...

Lue lisää