Akavan Erityisalat: Uutta virtaa viisikymppisten työnhakuun

Uutta virtaa viisikymppisten työnhakuun

Työnhakukoulutusta on järjestetty perinteisesti vastavalmistuneille, mutta nyt myös moni viisikymppinen työnhakija tarvitsee tukea. Akavan Erityisalat tarttui toimeen ja järjesti tehovalmennuksen 50 plus -ikäisille yhdessä HRM Partnersin kanssa.

Viimeaikaisten irtisanomisuutisten jälkeen moni pitkään työelämässä ollut on joutunut määrittelemään itsensä uudelleen työnhakijaksi.

– Voimakkaan yt-buumin jälkeen erityisesti yli viisikymppiset ovat toivoneet tukea ja uudelleensijoitusvalmennusta. Olemme järjestäneet liiton sisäistä koulutusta kaikenikäisille, mutta pitkän työuran tehneiden jäsentemme valmentamiseen koimme tarvitsevamme lisää työkaluja, kertovat asiamies Satu Sahla-Juvankoski ja uravalmentaja, asiamies Riina Koivunen Akavan Erityisalojen Liitosta.

Molempien mukaan iäkkäämpien työnhakijoiden määrä on selvästi kasvanut. Koulutuksille ja valmennuksille on kysyntää, sillä työn hakeminen ja työnhakukanavat ovat muuttuneet merkittävästi. Monen yli viisikymppisen kohdalla saattaa olla hyvinkin pitkä aika siitä, kun he ovat edellisen kerran hakeneet töitä.

– Teemme mielellämme yhteistyötä ammattiliittojen kanssa. Yritykset ovat käyttäneet palveluitamme jo pitkään, mutta nyt myös ammattiliitot ovat reagoineet näiden palvelujen kysyntään. Akavan Erityisalat ensimmäisten joukoissa, asiakasvastaava Tiina Alho HRM Partnersilta lisää.

Halu oppia yhdistää

Akavan Erityisalojen liitto pitää sisällään useita jäsenyhdistyksiä, ja jäsenten ammattinimikkeitä on tuhansia erilaisia.

– Valitsimme julkisen haun kautta 12 yli viisikymppistä työnhakijaa eri puolilta Suomea ja eri aloilta. Työnhakuhan on aika lailla samanlaista eri toimialoilla. Valmennukseen sisältyy kaksi valmennuspäivää, henkilökohtainen aika valmentajan kanssa ja puolen päivän seurantapäivä myöhemmin keväällä, Sahla-Juvankoski kertoo.

HRM Partnersin valmentaja Elina Palmroth-Leino kertoo, että erilaisista lähtökohdista huolimatta ryhmä toimii erittäin hyvin.

– Jokaisella osallistujalla on halu oppia ja löytää jotain uutta. Jo ensimmäisten viikkojen aikana jokaisen työnhaku on edennyt. Joku on päässyt työhaastatteluun, toiselle on kirkastunut se, mitä hän tulevaisuudessa haluaa tehdä. Hienoa on, että kaikki ovat aktiivisesti mukana keskustelemassa ja jakamassa omia kokemuksiaan.

Valmennukseen osallistujilla on takanaan eripituisia työttömyysjaksoja. Osa on edelleen töissä mutta työttömyysuhan alla. Parhaillaan jokainen hakee aktiivisesti töitä.

– Tämä on ensimmäinen ryhmämuotoinen valmennuksemme. Pyrimme tukemaan osallistujia työnhaussa konkreettisin keinoin sekä auttamaan heitä oivaltamaan omat vahvuutensa. Pitkään työssä olleet ammattilaiset eivät aina välttämättä osaa arvostaa omaa kokemustaan vaan pitävät sitä itsestäänselvyytenä, Koivunen sanoo.

Palmroth-Leino huomauttaa, että olennaista on myös saada kokeneet asiantuntijat hakemaan oikeanlaisia töitä.

– Heidän on etsittävä omaa arvokasta osaamistaan vastaavaa työtä, ei heidän kannata junioripaikoista kilpailla. Yksi tavoitteistamme on havahduttaa osallistujat arvostamaan omaa kokemustaan ja kohottamaan itsetuntoaan.

Uudelle uralle

Koivusen ja Sahla-Juvankosken mukaan työnhakupalveluiden järjestäminen eri ryhmille on perusteltua nimenomaan siksi, että eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset kamppailevat eri asioiden kanssa.

– Toimimme elinkaariajattelun pohjalta eli haluamme auttaa jäseniämme uran kaikissa vaiheissa.

– Ulkopuolisen kumppanin järjestämät koulutukset ovat hinnakkaampia kuin omat jäsenkoulutuksemme, mutta näemme panostuksen kädenojennuksena yli viisikymppisille jäsenillemme. Uskomme vahvasti, että näillä kokeneilla ammattilaisilla on vielä viisitoista vuotta hyvää työelämää edessään, joillakin jopa kokonaan uusi ura uudella alalla, Koivunen ja Sahla-Juvankoski sanovat.

 

Teksti: Mirka Sillanpää, Viestintätoimisto Jokiranta