Työuria uudistavat yksilölliset valmennukset - Silta eteenpäinTyöuria uudistavat yksilölliset valmennukset - Silta eteenpäin

Työuria uudistavat yksilölliset valmennukset – Silta eteenpäin

Työelämän murros näkyy yrityksissä monenlaisina uudistuksina. Digitalisaatio, tekoäly, robotiikka ja arvoketjujen uudelleen muodostuminen vaikuttavat merkittävästi johtamiseen ja yritysten osaamistarpeisiin. Ennakoidut tulevat osaamistarpeet ja työntekijöiden olemassa oleva osaaminen eivät aina kohtaa. Yritysten on tärkeää lähteä aktiivisesti johtamaan ja kehittämään työtekijöidensä osaamista ja työuria uudesta näkökulmasta.

Henkilöstön työuria ja kehityspolkuja on syytä rakentaa niin, että osaamista kehitetään ennakoivasti yrityksen tulevaisuuden tarpeisiin, ja tarjotaan henkilötasolla mahdollisuuksia johtaa ja uudistaa omaa työuraa. Tämä on erityisesti tarpeen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Kaikki potentiaali käyttöön

Osana suorituksen arviointia voidaan tunnistaa tilanne, jossa henkilöllä on arvokasta osaamista, mutta kaikki potentiaali ei ole käytössä esimerkiksi vuorovaikutukseen ja tehtävänkuvaan liittyvien haasteiden vuoksi.

Työtehtävät siirtyvät

Kun liiketoimintaa ulkoistetaan tai keskitetään uudelle alueelle, työntekijöillä tulee eteen tilanne, jossa täytyy pohtia oman uran suuntaa ja vaihtoehtoja; siirtyäkö työtehtävien mukana vai hakeako uuttaa suuntaa uralle.

Osaamistarpeet muuttuvat

Liiketoiminnan ja strategian muuttuessa luonnollisesti enenevässä määrin yrityksissä myös osaamistarpeet muuttuvat, jolloin henkilöstön työtehtäviä poistuu. Tällöin on tärkeää tukea heidän edellytyksiään uudistaa osaamistaan ja kehittyä urallaan.

Talentin kehittäminen

Kun yrityksessä on kriittinen osaajaryhmä, joiden osaamisprofiili on strategian kannalta tärkeä ja joka halutaan sitouttaa toimintaan, on tärkeää tukea heidän kehittymistään ja työuran uudistamistaan.

Johtaminen uudistuu

Johtamisen uudistuessa vaaditaan jokaiselta johtajalta uudenlaista johtamiskykyä, jonka kehittymistä voidaan tukea henkilökohtaisella valmennuksella.

Henkilöstön liikkuvuuden tehostaminen

Yrityksen tasolla osaamista voi kehittää ja jakaa laajemmin edistämällä henkilöstön liikkuvuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi monipuolisia urapolkuja osaajien liikkuessa eri maaorganisaatioista tai liiketoiminnoista toiseen. Valmennuksella voidaan tukea ja kannustaa henkilöstöliikkuvuutta yrityksen sisällä.

Muutoksen varmistaminen henkilötasolla

Liiketoiminnan tai organisaation muutokset vaikuttavat henkilöstön tekemiseen ja työtehtäviin. Valmennuksen avulla voidaan nopeutta ja helpottaa muutosta henkilötasolla, tukea henkilöstöä uudelleensuuntaamaan omaa toimintaansa.

Työtehtävän elinkaaren päättyminen

”Niin pitkään, kun mulla on intohimo työhön, vastuullani on tehdä sitä. Jos kyllästyn tai intohimo työhön lopahtaa, vastuullani on liikkua eteenpäin, kiteyttää milleniaali Krista Naumanen.” Meidän jokaisen työtehtävällä on elinkaari, joka päättyy jossakin kohtaa. Meidän tulee normalisoida tämä ja tarjota tukea henkilölle seuraavan urastepin löytämiseksi.

Autamme yksilöitä eteenpäin työuria uudistaen

Olemme työurien uudistamisen ammattilaisia ja tiedämme millaisia kehittymiseen liittyviä kysymyksiä asiantuntijoilla ja johdolla on uran eri vaiheissa. Henkilökohtainen valmennus auttaa monella tavoin pohtimaan omaa uraa, osaamista ja auttaa avaamaan ajatuksia uusien uramahdollisuuksien kartoittamiseen.

Uracoachingprosessin tuloksena valmennettava pystyy tekemään harkittuja, laadukkaita päätöksiä ja priorisoimaan tekemistäsi oikeisiin asioihin. Valmentajillamme on pitkä kokemus uracoachauksesta, kokemusta myös muista tehtävistä liike-elämässä ja he ovat kaikki sertifioituja coacheja.

Yksilöllisesti räätälöidyt valmennusratkaisut alkavat maksuttomalla alkukartoituksella, jonka jälkeen jatkamme tavoitetapaamisilla henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Näissä tapaamisissa käsitellään valmennettavan tilannetta, pohditaan vaihtoehtoja ja asetetaan tavoite koko uravalmennusprosessille. Henkilökohtainen valmentaja tukee perusteellisen itseanalyysin tekemisessä, sparraa oman osaamisen kirkastamisessa tai sen kehittämisessä. Valmennus on tavoitteellinen ja aikaan sidottu prosessi, jossa haetaan ja mitataan vaikuttavuutta. Valmennuksen kesto on tyypillisesti 2-6 kk.

 

 

Jaa sisältö: