Kehity, kasva ja säilytä fokusKehity, kasva ja säilytä fokus

Säilytä fokus, kehity ja kasva – hyödynnä business coachia sparrarina

Sparraus sekä uran että yksittäisen työtehtävän elinkaaren eri vaiheissa alkaa olla jo uusi normaali.

Työelämä monimutkaistuu, ja siinä menestyminen vaatii johtajilta kenties enemmän kuin koskaan. Johtajan on tunnettava itsensä erittäin hyvin kasvaakseen, löytääkseen oman tapansa johtaa ja menestyäkseen tulevaisuuden työelämässä.

Osaaminen ja menneestä kertynyt kokemus eivät ehkä enää olekaan avainasemassa, vaan tärkeämpää on kyky uudistaa omaa ajattelua ja kehittää oppimiskykyä. Osaamisen päivittäminen, jatkuva oppiminen ja oman ajattelun haastaminen ovat edellytyksiä niin muutoksissa mukana pysymiselle kuin uudistumisen johtamiselle.

Kun organisaation ylin johto haluaa haastaa ajatuksiaan ja tottumuksiaan sekä saada tuoretta syötettä ajatteluunsa, tuo ulkopuolinen valmentaja mahdollisuuden pohtia arkojakin asioita luottamuksellisissa keskusteluissa.

Ylimmän johdon ohella ammattivalmentajaa hyödyntävät yhä useammin myös keskijohto ja asiantuntijat.

Kuka olet ja mihin tähtäät?

Tulevaisuuden johtaja toimii proaktiivisesti johtaen itseään eri toimintaympäristöissä. Tämä edellyttää itsensä syvällistä tuntemista ja omien arvojen tarkastelua. Tunnetko itsesi, tiedätkö mitä haluat, hallitsetko omaa elämääsi ja tiedätkö mitä siltä odotat? Johtajat, jotka pysähtyneet näiden äärelle, ovat tulevaisuuden menestyjiä. Kokeneen ammattivalmentajan kanssa käydyt keskustelut kirkastavat mitä, miksi ja miten uudistumisessa edetään.

Business coaching -prosessissa voidaan ratkoa myös esimerkiksi strategian jalkauttamiseen, muutoksen aikaansaamiseen tai tuottavuuden lisäämiseen liittyviä haasteita. Esillä voi olla myös muutokset työroolissa tai tarve uudistaa omaa johtamista.

Business coachingin hyötyjä

  • strateginen ajattelu vahvistuu
  • itsetuntemus kasvaa
  • toimiminen muuttuvassa ympäristössä paranee
  • oman toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen muuttuvat säännölliseksi toimintatavaksi
  • valmentava johtajuustyyli vahvistuu

Lisätiedot

Kun hetki on oikea pysähtyä näiden aiheiden äärelle, prosessissa sparrarina ja coachina toimii kokenut ylimmän johdon uravalmentaja. Kysy lisää coachingista ja sinun tilanteeseesi sopivasta sparraustuesta  asiakkuusjohtajiltamme, joista lähes jokainen on International Coach Federationin sertifioima business coach.

Jaa sisältö: