Esimies muutoksen johtajana

Isossa muutoksessa tunteet puhuvat järkeä voimakkaammin. Ihmiset suhtautuvat muutokseen kaikki eri tavoin, kokemuksiinsa nojaten. Arvot punnitaan muutoksessa – niin ihmisten kuin yrityksenkin. Miten sinä esimiehenä varmistat, että muutos lähtee oikeaan suuntaan ja etenee suunnitellusti? ​Miten sitoutat, mitä lupaat ja kuinka huomioit tiimiläistesi erilaisuuden muutoksen eri vaiheissa?

Esimies johtaa kohti tulevaa

Kyky luoda kokemuksia ja visioita uudesta on muutosjohtajalle ​tärkeä taito. ​Edistä muutoksen etenemistä luomalla innostavat olosuhteet, ja tee tuleva näkyväksi ​myös fyysisessä ympäristössä.​  Auta kaikkia tiimiläisiäsi näkemään tulevassa itselleen merkityksellinen rooli, ja konkretisoi muutoksen tavoitteita niin, että kukin tiimisi jäsen kokee muutoksen henkilökohtaisesti merkittäväksi. Vanhoilla rakenteilla, asenteilla ja tekemisen tavoilla kun ei uutta saada aikaan. ​

Muutoksen johtamisen valmennuksessa paneudutaan  mm. seuraaviin esimiestyön kysymyksiin:

  • Miten erilaiset ihmiset toimivat muutoksessa? ​
  • Miten he suhtautuvat muutokseen ja miksi? ​
  • Mitä he tarvitsevat sitoutuakseen muutokseen? ​
  • Miten muutos etenee? ​
  • Mitä esimieheltä odotetaan muutoksen eri vaiheissa?​
  • Miten eri tunteet vaikuttavat tekemisen suuntaan, ​laatuun ja päätöksentekoon?
  • Mihin muutoksessa pitää lupautua ja sitoutua? ​
  • Mistä pitää luopua?