Uudistukset ja muutosjohtaminenUudistukset ja muutosjohtaminen

Uudistukset ja muutosjohtaminen

Yritys haluaa varmistaa, että esimiehet osaavat johtaa muutoksia tehokkaasti ja tuottavasti oikeaan suuntaan. Muutos tulee viedä läpi ripeästi, yrityksen ja yksilön arvoja kunnioittaen. Samalla henkilöstön innostus ja työkyky tulisi säilyttää hyvällä tasolla.

Kun henkilö on siirtymässä vaativampaan tehtävään tai kohtaamassa ison haasteen, hän tarvitsee uusia valmiuksia. Niiden avulla hänellä riittää itseluottamusta ja kykyä johtaa isompaa joukkoa ja viedä muutos onnistuneesti läpi.

Varmistamme onnistuneen uudistusten ja muutosten läpiviennin

Muutoksen ja uudistusten läpivientiin keskittyvät valmennuksemme nopeuttavat uuden toimintatavan juurtumista. Valmennukset voidaan suunnata sekä muutosjohtajille että muutoksen kohteena oleville esimiehille ja työntekijöille.

Varmistamme, että muutosten johtaminen on selkeää, ja organisaatiossa on yhteinen ymmärrys muutoksen tarpeesta. Vaiheittain rakentuvan valmennuskokonaisuuden aikana muutokset viedään käytäntöön, sekä huolehditaan uudistuneen toimintatavan juurtumisesta osaksi yrityksen kulttuuria.

Esimiesten, ohjausryhmien ja johtoryhmien valmennusten rinnalla muutoksen hallittua läpivientiä tukevat  avainhenkilöiden coaching-prosessit.

Autamme yrityksiä muun muassa uuden strategian läpiviennissä, kansainvälistymisessä, toiminnallisessa kehittämisessä, organisaatiomuutoksissa ja monissa muissa uudistuksia ja muutoksia vaativissa tilanteissa.

Asiakkaamme ovat kiittäneet muun muassa käytännön työkaluista muutoksen läpiviemiseen, omien toimintatapojen ja perusoletusten kyseenalaistamiseen sekä kehittämiseen.

 

Olemme kumppanisi myös integraation onnistuneeseen läpivientiin

Kansainvälisten tutkimusten mukaan vain puolet yritysostoista saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuneissa yritysostoissa on huomioitu yritysostojen jälkeiseen integraatioon eli yhteensulautumiseen vaikuttavat inhimilliset tekijät. Ihmisten ja yrityskulttuurien kohtaamiset usein ratkaisevat, onnistuuko yritysosto.

“Organisaatiot koostuvat ihmisistä. Jokaisen sitoutumista ja proaktiivista otetta tarvitaan, jotta yritysostojen taloudelliset tavoitteet saavutetaan siten, että yrityskulttuurikin kehittyy. Riippumatta siitä, minkälaisesta yritysjärjestelystä on kyse, palataan aina ytimeen: kyse on eri organisaatioiden inhimillisestä kohtaamisesta ja tämän kohtaamisen lähtökohtaisesta haasteellisuudesta”, sanoo kansainvälisten yritysostojen integraatioprosesseista väitellyt Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas.

Haastattelimme Satu Teerikangasta verkkolehtemme artikkeliin Onnistuneessa yritysostossa huomioidaan ihmiset.

HRM Partners voi auttaa yrityksiä laajasti yritysjärjestelyjen eri vaiheissa.  Lue eri mahdollisuuksista tarkemmin

 

Saat lisätietoja kaikilta asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme sekä numerosta 010 832 0500.

Jaa sisältö: