Työelämä uudistuuTyöelämä uudistuu

Työelämä uudistuu

Työelämän muutoksen ajureina ovat mm. globalisaatio ja teknologian kehittyminen. Muita uusiutumiseen vaikuttavia megatrendejä ovat ikääntyminen, ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen ja resurssiniukkuus, kaupungistuminen sekä geopolitiikka.

Työltä halutaan merkityksellisyyttä

Perinteiset tavat tehdä ja arvottaa työtä ovat murroksessa.  Status ja ulkoiset tekijät eivät enää riitä houkuttelemaan ja pitämään parhaita osaajia. Työlle halutaan ja haetaan merkityksellisyyttä ja yksilöllisyyttä ajasta, paikasta ja sopimuksista vapaana. Työurien sijaan merkityksellinen työ ja yksilölliset urapolut erilaisissa verkostoissa kasvattavat asemaansa. Lue lisää

Työ ja sen muoto muuttuvat

Työ irtautuu ajasta, paikasta ja sopimuksista. Työ ja elämä nopeutuvat ja globaali tiimityö lisääntyy. Osaajamarkkinat ovat maailmanlaajuiset. Perinteiset työajat katoavat, etätyö lisääntyy, ja työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät. Työ siirtyy perinteisistä organisaatioista verkostoihin ja alustoihin, ja työ organisoituu projektien ja produktioiden ympärille. Työ itse muuttuu suorittavasta luovaan ja/tai ei-lineaariseen työhön. AI ja robotit hoitavat muut työt. Yrittäjyys lisääntyy, ja urasta tehdään portfoliio.

Kyvykkyys- ja osaamistarpeet ovat murroksessa

Strategisten kyvykkyyksien lisäksi organisaation uudistumis- ja muutoskyvykkyys korostuvat. Kokeilukulttuuri ja oppimisen nopeus ovat yksilö- ja organisaatiotasolla ratkaisevia. Jokaisen osaamista ja potentiaalia hyödynnetään, ja ajatellaan, että jokainen on talentti. Kyvykkyyksiä rakennetaan eri toimijoiden kesken ekosysteemeissä ja verkostoissa.

Johtaminen uudistuu

Kulttuuri ja arvot sekä yrityksen tarkoitus ja työn merkityksellisyys nousevat johtamisen keskiöön. Hierarkiset organisaatiorakenteet vähenevät tai katoavat, ja johtaminen kohdistuu verkostoon ja yhteistyösuhteisiin. Valmentava johtajuus vahvistuu, ja itseohjautuvuutta tuetaan. Johtaminen nähdään entistä enemmän palveluna, jota tekniset ratkaisut tukevat (LaaS).

Itsensä johtamisen lopullinen läpimurto

Oman työn organisointi, ajan ja energian johtaminen, omasta kehittymisestä huolehtiminen, oppimisen oppiminen, omien verkostojen rakentaminen ja niissä toimiminen ovat yksittäisen yksilön tarvitsemia taitoja.

 

Kuinka voimme auttaa?  Varaa sparrausaika!

 

 

Jaa sisältö: