Talent development vahvistaa ja kehittää strategista osaamista

Talent developmentin keskiössä on kehittää strategista osaamista. Eri tavoin talenteiksi määriteltyjen osaajien joukkoon voi kuulua esim. heitä, joista kasvaa esimiehiä ja johtajia, sekä muita yksilöitä, joiden osaaminen on tulevaisuuden rakentamisen kannalta tärkeää. Talent development -ohjelmat kehittävät niihin osallistuvien lisäksi koko organisaatiokulttuuria uudistumista tukevaksi.

Talent development -palvelukokonaisuutemme vastaa työelämässä tapahtuvaan osaamisen murrokseen ja uusiutumisen tarpeeseen. Asiakkaan kanssa muotoiltu talent development -malli tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja vahvistaa yksilön kasvua ja kehittymistä asiantuntijana tai esimiesroolissa.

Talent development kehittää monipuolisesti

Kuljemme talentin rinnalla läpi kehitysohjelman. Talent development -palvelumme koostuvat monipuolisista elementeistä, joissa punaisena lankana on 70-20-10 -oppimisen malli. Valmennuspäivien lisäksi varmistamme, että kehitystä tapahtuu myös työssäoppimisen keinoin ja osallistujat tulevat tietoisemmaksi kaikista kehittymisen paikoista, joita oma työ ja oma organisaatio voivat tarjota.

Kehittymisen rungon muodostavat monipuolisesti aikuisen oppimista tukevat valmennuspäivät, toimintatyyliarvioinnit, kompetenssipohjaiset 360-arvioinnit palautekeskusteluineen, talenttien coaching-prosessit, mentorointi ja business-simulaatiot varmistavat ja vahvistavat kehittymisen haluttuun suuntaan.