Talent developmentTalent development

Talent development

Tyypillisiä organisaation tarpeita talenttien kehittämiselle ovat tilanteet, jolloin halutaan tukea esimies- ja johtajapotentiaalia, tukea asiantuntijoiden kehittymistä ja asiantuntijaurapolkujen vahvistumista, vahvistaa tiettyjen strategisten osaamisten kehittymistä tai avata osaajille näkymää kansainvälisistä uravaihtoehdoista oman organisaation sisällä.

Talent development -ratkaisut

Talent development -palvelukokonaisuutemme vastaa työelämässä tapahtuvaan osaamisen murrokseen ja uusiutumisen tarpeeseen. Asiakkaan kanssa muotoiltu talent development -malli tukee yrityksen strategisia tavoitteita ja vahvistaa yksilön kasvua ja kehittymistä asiantuntijana tai esimiesroolissa.

Tietotyön osaajilta odotetaan venymistä kahteen suuntaan. Sen lisäksi, että henkilö tuntee oman erikoisalansa, vaaditaan myös kykyä ymmärtää muita osaamisalueita ja hyödyntää niitä omassa työssään. Ilmiötä kutsutaan T-mallin osaamiseksi.  Varmistamme T-mallin osaamisen kehittymisen talent development ratkaisuissamme.

Sen lisäksi, että kehittäminen on liiketoimintalähtöistä ja vahvistaa organisaation strategisia kompetensseja, haluamme varmistaa, että yksilötason taidot kehittyvät niin, että oppiminen ja osaamisen jatkuvan uudistaminen on luontainen tapa toimia myös kehitysohjelmien jälkeen.

Talent development palvelumme koostuvat monipuolisista elementeistä, joissa punaisena lankana on 70-20-10 -oppimisen malli. Valmennuspäivien lisäksi varmistamme, että kehitystä tapahtuu myös työssä oppimisen keinoin ja osallistujat tulevat tietoisemmaksi kaikista kehittymisen paikoista, joita oma työ ja oma organisaatio voivat tarjota. Sen lisäksi luomme toisilta oppimisen paikkoja, jolloin organisaatio oppii aidosti yhdessä, kehittää toimintaansa ja luo sitä kautta arvoa omille asiakkailleen. Kehittymisen rungon muodostavat monipuolisesti aikuisen oppimista tukevat valmennuspäivät ja coaching-prosessit, jolloin oma oivaltaminen yhdistyy viimeaikaisimpaan tietoon mm. johtamisesta, itsensä johtamisesta, vaikuttamisesta ja liikkeenjohdollisista taidoista.

Siirry tästä Talent management -sivulle

Kysy tarkemmin talent development -ratkaisuistamme asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme

Jaa sisältö: