Strategiset kyvykkyydet ja talent managementStrategiset kyvykkyydet ja talent management

Strategiset kyvykkyydet ja talent management

Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja niiden johtaminen kirkastavat yrityksen kilpailuedun

Autamme asiakkaamme ylintä johtoa ja HR:ää löytämään yrityksensä strategiset kyvykkyydet, eli ne tulevaisuuden kilpailuetutekijät, joissa yritys voi olla kilpailijoitaan parempi, ja joiden avulla se onnistuu liiketoiminnassa entistä paremmin.

Fasilitoimme myös strategisten kyvykkyyksien kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmien tekemistä, sekä autamme keskeisten HR-prosessien ja -käytäntöjen linjaamisessa niin, että ne mahdollistavat strategisten kyvykkyyksien vahvistumisen.

Strategisen kyvykkyystyön fokuksessa ovat usein mm. osaamisen kehittäminen, johtamisen kehittäminen, muutosjohtaminen ja talent management.

Katso lisää videolta

 

Talent management on yksi johtoryhmän ja HR:n tärkeimmistä prosesseista

Talent management on strategiaa ja strategisia kyvykkyyksiä tukevien kykyjen tunnistamista, kehittämistä ja ylläpitämistä sekä systemaattista avainhenkilösuunnittelua.

Konsultoimme ja fasilitoimme henkilöstöjohtoa talent management -prosessien suunnittelussa ja avainpotentiaalin kriteeristön laatimisessa. Autamme yrityksiä tunnistamaan yksilöiden potentiaalia, rakentamaan henkilökohtaisia kehityspolkuja sekä kehittämään liikkeenjohdon ja esimiestyön taitoja.

Lataa opas 8 kysymystä Talent Managementistä

 

Jaa sisältö: