Strategiset kyvykkyydet ja talent managementStrategiset kyvykkyydet ja talent management

Strategiset kyvykkyydet ja talent management

Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja niiden johtaminen kirkastavat yrityksen kilpailuedun

Autamme asiakkaamme ylintä johtoa ja HR:ää löytämään yrityksensä strategiset kyvykkyydet, eli ne tulevaisuuden kilpailuetutekijät, joissa yritys voi olla kilpailijoitaan parempi, ja joiden avulla se onnistuu liiketoiminnassa entistä paremmin.

Fasilitoimme myös strategisten kyvykkyyksien kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmien tekemistä, sekä autamme keskeisten HR-prosessien ja -käytäntöjen linjaamisessa niin, että ne mahdollistavat strategisten kyvykkyyksien vahvistumisen.

Strategisen kyvykkyystyön fokuksessa ovat usein mm. osaamisen kehittäminen, johtamisen kehittäminen, muutosjohtaminen ja talent management.

Katso lisää videolta

 

Talent management on yksi johtoryhmän ja HR:n tärkeimmistä prosesseista

Talent management on strategiaa ja strategisia kyvykkyyksiä tukevien kykyjen tunnistamista, kehittämistä ja ylläpitämistä sekä systemaattista avainhenkilösuunnittelua.

Konsultoimme ja fasilitoimme henkilöstöjohtoa talent management -prosessien suunnittelussa ja avainpotentiaalin kriteeristön laatimisessa. Autamme yrityksiä tunnistamaan yksilöiden potentiaalia, rakentamaan henkilökohtaisia kehityspolkuja sekä kehittämään liikkeenjohdon ja esimiestyön taitoja.

Talent-profiili avaa henkilön toimintatyyliä ja oppimiskykyä

Osana laadukasta Talent management -työtä on tärkeää tutkia ja selkeyttää henkilöiden potentiaalia ja kompetenssejä kunnolla. Toteutamme Talent-profiilin kartoitusta monipuolisin menetelmin. Kartoitukset avaavat henkilön toimintatyyliä, kompetenssejä ja oppimiskykyä. Käytössämme on monipuoliset työelämän kompetensseja mittaavat menetelmät. Työskentely voi pohjautua asiakkaan omiin strategisiin kompetensseihin, tai voimme tehdä määrittelytyön yhdessä.

Keskeinen osa työskentelyä on henkilökohtainen coaching tulosten läpikäymiseksi.  Emme jätä henkilöä yksin tulostensa kanssa, vaan laadimme yhdessä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman coachingin avulla. Työskentelyn strategialähtöisyys varmistetaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

Lataa opas 8 kysymystä Talent Managementistä

 

Jaa sisältö: