Strategiset kyvykkyydet ja talent managementStrategiset kyvykkyydet ja talent management

Strategiset kyvykkyydet ja talent management

Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja niiden johtaminen kirkastavat yrityksen kilpailuedun

Autamme asiakkaamme ylintä johtoa ja HR:ää löytämään yrityksensä strategiset kyvykkyydet, eli ne tulevaisuuden kilpailuetutekijät, joissa yritys voi olla kilpailijoitaan parempi, ja joiden avulla se onnistuu liiketoiminnassa entistä paremmin.

Fasilitoimme myös strategisten kyvykkyyksien kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmien tekemistä, sekä autamme keskeisten HR-prosessien ja -käytäntöjen linjaamisessa niin, että ne mahdollistavat strategisten kyvykkyyksien vahvistumisen.

Strategisen kyvykkyystyön fokuksessa ovat usein mm. osaamisen kehittäminen, johtamisen kehittäminen, muutosjohtaminen ja talent management.

 

Talent management on yksi johtoryhmän ja HR:n tärkeimmistä prosesseista

Talent management on strategiaa ja strategisia kyvykkyyksiä tukevien kykyjen tunnistamista, kehittämistä ja ylläpitämistä sekä systemaattista avainhenkilösuunnittelua.

Konsultoimme ja fasilitoimme henkilöstöjohtoa talent management -prosessien suunnittelussa ja avainpotentiaalin kriteeristön laatimisessa. Autamme yrityksiä tunnistamaan yksilöiden potentiaalia, rakentamaan henkilökohtaisia kehityspolkuja sekä kehittämään liikkeenjohdon ja esimiestyön taitoja.

 

Jaa sisältö: