Strateginen uudistuminen, kyvykkyydet ja henkilöstöstrategiat

Toimintaympäristön jatkuva, ja usein disruptiivinen muutos edellyttää yrityksiltä ja organisaatiolta strategista ketteryyttä ja uudistumista. Lisäksi työelämän murros määrittelee uudelleen työntekemisen tapaa, johtamista ja kyvykkyystarpeita.

Mitä yrityksenne tekee paremmin kuin muut?

Tähän kysymykseen kiteytyy strategisten kyvykkyyksien ydin. Strategiset kyvykkyydet ovat ne organisaatiotason kyvykkyydet, jotka määrittelevät yrityksen kilpailuedun ja strategian toimeenpanon mahdollistajat. Organisaation ja yksilöiden muutoskyvykkyys vuorostaan varmistaa kyvyn sopeutua ja vaikuttaa jatkuvaan muutokseen. Yrityksen tarkoitus, purpose, vastaa kysymykseen Miksi?,  strategiset kyvykkyydet kysymykseen Miten?.

Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet

Strategiset kyvykkyydet toimivat myös erinomaisena lähtökohtana henkilöstön kehittämiselle, on sitten kyse johtamisen tai osaamisen kehittämisestä, talent managementista tai työn elinkaarien johtamisesta. Kyvykkyyksiin nojautuvat henkilöstöstrategiat saavat yrityksen strategian elämään, ja mahdollistavat sen, että jokainen työntekijä kytkeytyy yrityksen strategiaan osaamisensa ja tekemisensä kautta. Vastuullinen yritys tekee näkyväksi tulevaisuuden kyvykkyystarpeet ja antaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan niitä kohti. Tämä vuorostaan vahvistaa sidettä yrityksen tarkoituksen ja yksilön kokeman merkityksen välillä.