Mietityttääkö muutosturva?

Muutosturvaan liittyvät muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina. Rahallisen korvauksen sijasta työnantajat haluavat tukea irtisanottuja ihmisiä uravalmennuksella ja koulutuksella, jotta lähtijät voivat kehittää omaa osaamistaan ja löytää uutta työtä. Yrityksen sisällä olisi hyvä keskustella muutosturvaan liittyvistä asioista luottamushenkilöiden kanssa ja miettiä toimintatavat valmiiksi, vaikka henkilöstövähennyksiä ei olisikaan näköpiirissä.

Muutamia toimivia käytäntöjä muutosturvaratkaisujen rakentamiseen:

  1. Huolehdi, että muutosturvaratkaisukumppanisi tukee organisaationne tulevaisuuden visiota ja arvoja. Sopeutustilanteen johtamisen tulee olla linjassa sen kanssa, millaiseen organisaatioon jatkava henkilöstö sitoutuu.
  2. Pyri yt-neuvotteluissa henkilöstöryhmittäin yhteen palveluratkaisuun, jota tarjotaan. Palveluratkaisun sisällä tulee olla yksilöllinen ote ja muutama valinnainen palvelu, joista henkilö vai valita itselleen sopivamman.
  3. Viestintä on avainasemassa. Hyödynnä useita kanavia ja viesti tarjottavasta tuesta selkeästi.​ Luottamusmiehillä on viestinnässä iso rooli, osallista heitä.
  4. Esimiehet tarvitsevat tukea koko YT-prosess​in ajan, varsinkin irtisanomiskeskusteluiden käymisessä.
  5. Aktivoi työnhakuun nopeasti ja tarjoa apua heti irtisanomisen jälkeen​.

Saat meiltä muutosturvapalveluun liittyen kokemukseen ja parhaisiin käytäntöihin pohjaavaa asiantuntevaa apua sopeutuksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Muotoilemme irtisanottavien eri tarpeiden, organisaationne sopeutustilanteen johtamisen osaamisen sekä tilanteenne mukaisia muutosturvaratkaisuita yhdessä tarkkaan valittujen koulutuskumppaniemme kanssa. Irtisanotut henkilöt saavat yksilöllistä tukea työelämässä kokeneilta sekä sertifioituneilta coacheilta. Kysy meiltä teidän tilanteeseenne sopivaa ratkaisua.

Olemme valmiudessa toimimaan kumppanina ympäri Suomen.

Lue lisää: Mitä muutosturva tarkoittaa yrityksen näkökulmasta?