Muutoksen kohtaaminen

Sopeutustilanteissa kaikkien psykologinen työsopimus on koetuksella. Organisaatio saattaa lamaantua. Ja jos yrityksen strategiaa ei koeta omaksi, tai se on epäselvä, saattaa talentteja ja muita tärkeitä osaajia ja osaamista lähteä talosta.

Muutostilanteissa on erityisen tärkeää pystyä tunnistamaan, miten oma osaaminen ja sen kehittyminen linkittyvät yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Kun tämä sidos on selkeä, motivaatio kasvaa ja sitoutuminen vahvistuu – haastavista ajoista huolimatta.

Näkyvyyttä oman roolin ja osaamisen kehittymiseen ja jatkuvuuteen, sekä uskoa yrityksen strategiaan, voidaan sopeutustilanteen aikana ja sen jälkeen tukea erilaisten ryhmä- ja tiimivalmennusten avulla.

Tunteet muutoksen keskellä

Varmista, että työyhteisön tunneilmapiiri muutosten aikana säilyy positiivisena ja tulevaisuuteen katsovana. Esimiehen haasteena on johtaa hallitusti organisaatiota, joka on monenlaisten tunteiden ja kysymysten keskellä.

Omien voimavarojen johtaminen muutoksessa -workshopin tarkoitus on käydä ohjattua keskustelua muutoksen herättämistä kysymyksistä. Workshop on tarkoitettu yksittäisistä tiimeistä koko henkilöstöön, ja olemme valmiudessa järjestämään valmennuksia ympäri Suomen.