Konsultointipalvelut johdolle ja HR:lle

Kuinka hoitaa sopeutus- ja irtisanomisprosessi laadukkaasti? Miten varmistaa perusliiketoiminnan jatkuminen prosessin aikana tai miten ratkaista yrityksestä lähtijöiden tukeminen? Entä kuinka varmistaa esimiesten yhtenäinen toiminta muutosprosessissa?

Hyödynnä sopeutus- ja irtisanomistilanteiden asiantuntemustamme

Palvelumme HR:lle ja johdolle koostuu konsultoinnista ja mahdollisesta ohjausryhmätoiminnasta huomioiden muutosturvaan liittyvät parhaat käytänteet:

  • Kokonaisprosessin hallinta ja suunnittelu
  • Liiketoiminnan häiriöiden minimointi
  • Vastuullisen toiminnan varmistaminen
  • Mahdollisimman hyvän työntekijäkokemuksen varmistaminen vaikeassa tilanteessa
  • HelpDesk -palvelutoiminta
  • Jatkavan henkilöstön sitoutumisen nopeuttaminen
  • Lyhyen sekä pitkän tähtäimen tuloksen varmistaminen
  • Juridisten riskien minimointi

Olemme jo kolmella vuosikymmenellä toimineet kumppanina yrityksille, jotka ovat sopeutustilanteissakin halunneet toimia vastuullisesti ja kestävää kehitystä tukien. Vuonna 2017 muutosturvaa koskevan lainsäädännön muutokset kehittivät yritysten vastuuta sopeutustilanteessa juuri tähän suuntaan.