Kohti uutta työtä

Minut irtisanottiin – miten tässä näin kävi?

Työsuhteen päättyminen on aina henkilökohtainen muutos, jota kukin peilaa oman elämänkaarensa aikaisempiin tapahtumiin. Elämänkokemukset ja persoona sävyttävät muutokseen reagointia. Reaktioiden kirjo on laaja, sillä jokaisen ihmisen tilanne on erilainen. YT-tilanteeseen liittyvän työn päättymisen yhteydessä moni myös tuntee helpotusta, kun päätös vihdoinkin tulee kaiken epävarmuuden jälkeen. Ihmiset voivat kokea jopa energisoitumista, vapautumista, jännitystä jne. Osa ihmisistä selittää tilanteen johtuvan itsestään, osa taas etsii syyn itsensä ulkopuolelta.

Miten kerrot irtisanomisesta ja sen syistä? Irtisanomiseen johtaneet syyt ja siihen liittyvät tunteet on syytä käsitellä ennen työnhakuun ryhtymistä.

Uravaihtoehtoni – enemmän samaa vaiko sittenkin suunnan vaihto?

Onko tulevaisuutesi suunta selkeä vai kaipaatko suunnitelmiisi kirkastusta? Monille oman uran suunnittelu on ollut aika sattumanvaraista. Vaihtoehtoja poissulkemalla on löytynyt mielekäs opiskelupolku, joka on avannut ovia eteenpäin. Vain harvat ovat osanneet proaktiivisesti ja systemaattisesti pohtia tulevaisuuttaan, osaamistaan ja osaamisensa kehittämistä. Useimmiten se tapahtuu vasta pakon edessä. Jos työsi ei ole enää motivoinut sinua tai tuntunut mielekkäältä, on nyt hyvä hetki tehdä muutos.

Uravalmentaja haluaa monipuolistaa ajatteluasi – auttaa sinua näkemään erilaisia näkökulmia ja olemaan avoin erilaisille vaikutteille. Valmennus- tai coachingprosessin tuloksena pystyt tekemään laadukkaita päätöksiä ja priorisoimaan tekemistäsi oikeisiin asioihin.

Oy Minä Ab – mitä taitojasi, tietojasi ja persoonasi piirteitä markkinoit?

Työnhaku vaatii itseohjautuvuutta ja omia aloitteita. Tunnetko motivaattorisi, osaamisesi ja vahvuutesi, ja osaatko tuoda niitä esiin sopivalla tavalla oikeita reittejä? Mitä mittariisi kertyneestä osaamisesta voit hyödyntää sellaisenaan tai sovellettuna työssä jota etsit? Mitkä persoonasi piirteet tai ajattelun ja asioiden hahmottamisen taipumuksesi ovat sellaisia, joille on kysyntää? Kenelle ja mihin kanaviin sinun kannattaa työnhakusi kohdistaa? Uravalmentajan ohjauksessa löydät vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin ja etsit uutta työtä tai muuta henkilökohtaisesti hyvää ratkaisua jäsentyneesti ja järjestelmällisesti.

Työelämä uusiutuu. Pysytkö vauhdissa mukana?

Työelämä on murroksessa. Digitalisaation ja yritysten toiminta- ja johtajuuskulttuurin muutokset asettavat entistä suuremmat vaatimukset yksilön muutoskompetenssille. Nuoremmilla sukupolvilla onkin yleisesti ottaen parempi muutosvalmius kuin vanhemmalla sukupolvella. Tästä syystä nuoret reagoivat työelämän muutostilanteisiin eri tavalla, usein kevyemmin ja luottavaisemmin. Ikä siis vaikuttaa – nuorempi ”digisukupolvi” ajattelee ja toimii kovin eri tavalla kuin vanhempi ”analogisukupolvi”.

Meidän kunkin, iästämme huolimatta, tulee löytää uudenlaisia, meille sopivia tapoja työn tekemiseen ja päivittää suhtautumistamme työhön, ihan vain itsemme takia. Työelämä suosii joustavia ihmisiä, joilla on hyvä itsetuntemus, hyvä käsitys osaamisestaan ja vahvat vuorovaikutustaidot.

Tarvitsemme vahvoja itsemme johtamisen taitoja, jotta aikamme ja energiamme riittävät, sekä itseohjautuvuutta vastataksemme itsenäisesti työmme tuloksellisuudesta.

HRM Partnersin uravalmentajat tukena uuden ratkaisun löytämisessä

Uravalmennuksen tavoitteena on kirkastaa ammatillista itsetuntemusta, urakehitysmahdollisuuksia sekä edesauttaa hyvän henkilökohtaisen ratkaisun löytymistä. Oma henkilökohtainen valmentaja auttaa monella tavoin näiden tavoitteiden saavuttamisessa; auttaa erotilanteen käsittelyssä, tukee perusteellisen itseanalyysin tekemisessä, neuvoo työnhaun dokumenttien ja profiilien laatimisessa sekä sparraa aktiivisen ja oma-aloitteisen työnhakukampanjan käynnistämisessä.

Valmentaja on tukena eri vaiheissa varmistaen, että prosessi kulkee kohti alussa määriteltyä hyvää uratavoitetta. 98 % uravalmennettavistamme suosittelee meitä.