Top Executive -uravalmennus työelämän murroskohtaanTop Executive -uravalmennus työelämän murroskohtaanTop Executive -uravalmennus työelämän murroskohtaan

Top Executive -uravalmennus työelämän murroskohtaan

Toimintaympäristön, omistuksen tai strategian muutostilanteessa yritys voi tarvita avainrooleissa toisenlaista osaamista. Saattaa myös olla, että henkilön itsensäkin näkökulmasta takki on tyhjä, ja henkilövaihdos on sekä oman uran että yrityksen edun mukaista.

Jos mielekästä roolia ei omasta organisaatiosta löydy, voi tilanteessa tulla kysymykseen työsuhteen päättäminen työnantajan ja henkilön yhteisellä erosopimuksella.

Keskuskauppakamarin Huipulla tulee -tutkimuksen mukaan johtoryhmän jäsenten keskimääräinen palvelusaika vuonna 2017 oli 3,7 vuotta. Toimitusjohtajan tehtävä kestää kauemmin, 5,1 vuotta. Vaihtuvuus ja erosopimustilanteet ovat siis tavallisia, ja luontevia vaiheita kunkin johtajan työelämässä.

Top Executive -uravalmennus osaksi avainhenkilöiden erosopimusta

Erosopimuksen osana tarjottu Top Executive -uravalmennus auttaa yrityksestänne lähtevää johtajaa kasvussaan, ja tukee lähtijän mahdollisimman hyvän uuden ammatillisen ratkaisun löytämistä. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna yrityksenne parantaa suomalaista johtamista yksittäisen henkilön kasvuprosessin kautta.

Erosopimuksen aikaansaaminen tai toimisuhteen suora päättäminen vaatii liiketoiminnan, juridiikan ja inhimillisten näkökulmien huomioimista. Tänä päivänä yritysten yksi tärkeä kilpailutekijä on hyvä työnantajamielikuva. Kestävää kehitystä ja vastuullista toimintaa osoittava yritys on tulevaisuuden menestyjä. Henkilökohtaista kasvua sekä tukea tarjoava eropaketti on yksi osa tätä kokonaisuutta. Ylimmän johdon yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity valmennus auttaa henkilöä kohti tavoitteitaan ja menestymään tulevaisuuden työelämässä. Tässä prosessissa sparrarina ja coachina toimii kokenut johdon valmentaja.

Miksi Top Executive -uravalmennus?

Vaikuttava johtaminen synnyttää kasvua, tuottavuutta ja hyvinvointia. Voimme olla vaikuttavia johtajina, kun ensin tiedämme, keitä olemme, mitä haluamme, minne olemme matkalla sekä mitä työelämässä tapahtuu ympärillämme. Johtajuuden kehittäminen ja kasvu mahdollistuu usein erosopimustilanteessa.

Yksilöllinen tie vaikuttavammaksi johtajaksi voi ilmetä mm. tietoisuutena siitä roolista ja toimintaympäristöstä, joka itselle parhaiten soveltuu. Menestyminen voi myös edellyttää, että johtaja oppii ensin taidon epäonnistua sekä sen myötä kyvyn uudistua ja oppia nopeasti. Johtajana kasvaminen tapahtuu usein ensin herkistymällä jollekin ja sitten oivaltamalla sen merkitys.

Kokemuksemme mukaan otollinen hetki kasvulle on usein silloin kun työt loppuvat.

Miksi HRM Partners?

Olemme kokenut muutosjohtamisen sekä henkilökohtaisen johtajuuden kehittämisen valmennusyritys. Toimimme usein ylimmän johdon kumppanina ja meillä on sekä näkemystä että osaamista vaikuttavasta johtajuudesta.

Erosopimustilanteeseen liittyvät ylimmän johdon palvelumme ovat laaja-alaisia mahdollistaen täysin johtajan omien tarpeiden mukaiseksi räätälöidyn valmennuksen. Vahvan oman coaching-osaamisemme, työllistymisen tukemisen sekä johtamisen kehittämisen lisäksi tarjoamme verkostomme kautta palveluita myös hyvinvoinnin, yrittäjyyden, hallitusammattilaisuuden sekä eläkkeelle siirtymisen parista.

Kysy lisätietoja asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme.

 

Jaa sisältö: