Osaamisen johtaminen toteuttaa strategiaa

Esimiesten ja johdon keskeinen tehtävä on varmistaa organisaation uusiutuminen ja jatkuva oppiminen.

Miten tunnistaa kilpailuetua ja kilpailukykyä tukevat osaamiset? Miten viedä nämä osaamistarpeet käytäntöön yksilö- ja tiimitasolle? Miten tukea henkilöstön itseohjautuvuutta osaamisen kehittämisessä ja miten valmentaa esimiehiä toimimaan osaamisen kehittymisen mahdollistajina?

Osaamisen johtamisen valmennus

Osaamistarpeet on vietävä arkeen ja päivittäiseen toimintaan, tiimien ja yksittäisten henkilöiden tavoitteiksi.

Me autamme osaamisen johtamisen valmennuksissamme esimiehiä ja johtoa oivaltamaan, kuinka he voivat vahvistaa strategiaa tukevaa osaamista ja tiimien sekä yksilöiden jatkuvaa kehittymistä.

Osaamisen johtamisen valmennuksen teemoja

  1. Osaamisen ja suorituksen johtaminen, joka pohjaa strategiseen kyvykkyysajatteluun ja osaamisiin
  2. Työn merkityksellisyys ja esimiehen rooli sen tukemisessa
  3. Itseohjautuvuuteen tukeminen oppimisessa: yksilön vastuu omasta kehittymisestä ja kuinka esimies sitä tukee
  4. Esimiehen oma kehittymissuunnitelma oman osaamisensa jatkuvaksi uudistamiseksi
  5. Kehitys- ja osaamiskeskustelut