Osaamisen arviointi, osaamiskartat ja 360-arvioinnit

Tiedätkö, missä on organisaatiosi tulevaisuuden kannalta keskeistä osaamista?

Organisaatiossa oleva osaaminen pitää tunnistaa, mutta tunnistaminen ei saa pohjautua subjektiiviseen arviointiin, vaan näkemystä osaamisen nykytilasta tulee kerätä useammalla tavalla:

  • Yrityskohtaiset strategisen osaamisen pohjalta laaditut osaamiskartat, jotka toimivat osaamisen arvioinnin pohjana. Osaamisia voidaan arvioida heat mapping-periaatteella: johto luo yhteisen kuvan osaamisen nykytilasta ja yhteisen näkemyksen osaamisen tavoitetilasta, ja tunnistaa mahdolliset osaamisvajeet, sekä luo toimintasuunnitelman osaamisen vahvistamiseksi.
  • Yksilötason osaamista arvioidaan räätälöidyillä kompetenssipohjaisilla 360-arvioinneilla, jolloin henkilö saa palautteen esimieheltään, kollegoiltaan ja tiimiläisiltään ja/tai sidosryhmiltään osaamisen nykytilasta. Arviointitulosten pohjalta henkilö laatii ammatticoachin kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman joko vahvuuksiaan vahvistaen tai keskittyen osaamiseen, jota tulee hankkia lisää.
  • Esimiesten 360-arviointi
  • Talent profiili. Laadimme asiakkaan strategisten osaamisten pohjalta kriteeristön, ja arvioimme henkilön potentiaalia monipuolisin henkilöarvioinnin keinoin suhteessa räätälöityyn kriteeristöön nähden. Syvällisen talent profiilin pohjalta on luonteva jatkaa coaching-prosessia, joka varmistaa yksilön potentiaalin ja vahvuuksien realisoitumisen parhaalla mahdollisella tavalla.