Osaamisen johtaminen, avoin valmennusOsaamisen johtaminen, avoin valmennus

Vaikuttava osaamisen johtaminen

Avoin valmennus HR-ammattilaisille, jotka haluavat kehittää näkemystään tulevaisuuden strategisen osaamisen johtamisesta ja lisätä valmiuksiaan toimia siinä liiketoiminnan kumppanina.

Missä yrityksesi haluaa olla parempi kuin kilpailijansa? Mitä osaamista se vaatii nyt ja tulevaisuudessa? Strategian toteuttamisen kannalta on kriittistä tunnistaa osaaminen, joka tukee kilpailuetua ja kilpailukykyä.

Monet henkilöstön kehittäjät kaipaavat näkemystä siitä, miten tulevaisuudessa menestymisen kannalta kriittiset osaamisvaatimukset visioidaan, hahmotetaan ja tunnistetaan, kuinka nykyinen osaaminen mallinnetaan, sekä miten rakentaa osaamisen kehittämisen kartta ja toimenpiteet, joilla päästään nykytilasta tulevaan.

Kehittäjä miettii myös miten osaamistarpeet viedään käytäntöön yksilö- ja tiimitasolle, sekä miten tukea henkilöstön itseohjautuvuutta osaamisen kehittämisessä. Ratkaistavana on myös miten valmentaa esimiehiä toimimaan osaamisen kehittymisen mahdollistajina.

Ratkaise osaamisen johtamisen ja kehittämisen haasteita henkilöstön kehittäjille tarkoitetun valmennuksemme avulla.

Valmennuksen hyödyt

  1. Kehität näkemystäsi tulevaisuuden strategisen osaamisen johtamisesta
  2. Saat uusia malleja systemaattiseen, kilpailutekijöitä rakentavan osaamisen kehittämiseen
  3. Saat uusia malleja henkilöstön itseohjautuvuuden lisäämiseen osaamisen kehittämisessä
  4. Saat näkemystä kehittää esimiesten roolia ja osaamista oppimisen ohjaajana

Valmennuksen sisältö ja toteutus

Valmennus sisältää 2 lähipäivää, perehtymistehtäviä ja ohjatun välitehtävän oman organisaation osaamisen johtamiseen liittyen. Valmentajina toimivat Paula Kilpinen, Kati Järvinen ja Mari Tasanto. Valmennuspäivät ovat 7.11. ja 26.11.2019.

Lataa esite tästä

Investointi

1800 €/hlö + alv. 24 %, sisältäen lähipäivien tarjoilut.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Lisätiedot  

Kaisa Michelsson , johtamisen ratkaisumuotoilija, puh. 050 5839 523, sähköposti kaisa.michelsson@hrmpartners.fi

Jaa sisältö: