Osaamisen johtaminen ja kehittäminenOsaamisen johtaminen ja kehittäminenOsaamisen johtaminen ja kehittäminen

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Miten tunnistat kilpailuetua ja kilpailukyyä tukevat osaamiset? Miten viet nämä osaamistarpeet käytäntöön yksilö- ja tiimitasolle? Miten tuet henkilöstön itseohjautuvuutta osaamisen kehittämisessä ja miten valmennat esimiehiä toimimaan osaamisen kehittymisen mahdollistajina?

Osaamisen johtaminen toteuttaa strategiaa

Yrityksen strategian toteuttamisen kannalta on kriittistä tunnistaa kilpailuetua ja kilpailukykyä tukevat osaamiset. Missä yritys haluaa olla parempi kuin kilpailijansa? Mitä osaamista se vaatii nyt ja tulevaisuudessa?

Keskeinen osa strategista osaamisen johtamista on organisaation kilpailuetua tuovien kyvykkyyksien selkeyttäminen ja avaaminen koko organisaatiolle. On tärkeää tehdä näkyväksi mitä osaamista nämä kyvykkyydet edellyttävät. Osaamistarpeet on vietävä yksilö- ja tiimitasolle, aina yksittäisten henkilöiden tavoitteiksi saakka. Strategisen osaamisen tulee näkyä ihmisten toiminnassa jopa päivittäin.

Strategista osaamista johdetaan arjessa

Osaamisen johtamisessa on tärkeä löytää malleja joustavaan ja yksilökeskeiseen osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön itseohjautuvuutta täytyy lisätä oman osaamisensa kehittämisessä ja osaamisensa jakamisessa toimivilla työssä oppimisen ratkaisuilla. Avainasemassa kehittymisen polulla on lähiesimies tai henkilökohtainen coach, joka tukee henkilön osaamisen ja potentiaalin kasvua.

Kun haluat kehittää strategiaa tukevaa osaamisen johtamista, ota yhteyttä

Tarjoamme yhteistyökumppanuutta, jossa​

  1. Selkeytetään tulevaisuuden osaamistarve​
  2. Tunnistetaan mahdolliset osaamisvajeet ​
  3. Rakennetaan kokonaissuunnitelma osaamisen ja henkilöstön kehittämiselle​
  4. Rakennetaan malli avainpotentiaalien tunnistamiseksi, kehittämiseksi ja sitouttamiseksi​ osana organisaation Talent Management -arkkitehtuuria

 

Lisätiedot asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme

 

Osaamisen johtamiseen liittyvää sisältöä:

 

Jaa sisältö: