Organisaatiokulttuuri joko edistää strategian toteutumista tai jarruttaa sitä

Vanha väittämä sanoo, että kulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Siis mitä? Voiko abstraktinen henkimaailman asia päihittää liiketoiminnassa konkreettisen järkimaailman asian, strategian? Voivatko tunne ja intuitio olla yrityksessä vahvemmat voimat kuin rationaaliset perustelut?

Suuri osa organisaatiokulttuurista on pinnan alla ja näkymättömissä.

Kulttuuria on se, mitä ja miten me asioista ajattelemme, tunnemme ja koemme. Kulttuuri rakentuu uskomuksista, arvoista ja prioriteeteista, ihmiskäsityksistä sekä käyttäytymistämme ohjaavista normeista. Kaikki tämä näkyvä ja näkymätön näkyy suhtautumisessamme ja käyttäytymisessämme.

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Yrityksen kulttuuri vaikuttaa suoraan ja voimakkaasti ilmapiiriin, yhteistyöhön, hyvinvointiin, työn tuottavuuteen ja strategian toteutumiseen.  Nämä vaikuttavat yrityksen tulokseen ja menestymiseen pitkällä tähtäimellä. Kulttuuri vaikuttaa siis kaikkeen.

Kulttuuriin vaikuttamisen täytyy tapahtua organisaation sisällä, kaikilla tasoilla. Minkälainen yrityskulttuurinne on tänään ja minkälaiseksi sen pitäisi kehittyä, jotta se tukisi strategian toteutumista nykyistä paremmin?

Avainasemassa on kaikki johtaminen ja esimiestyö, itsensä johtamisesta lähtien, osaamisen ja talenttien kehittämistä unohtamatta:

Johtoryhmä-valmennus Lue lisää
Esimies-valmennus Lue lisää
Itsensä johtaminen Lue lisää
Osaamisen johtamisen valmennus Lue lisää
Talent development Lue lisää