Mitä muutosturvaa koskevat uudistukset tarkoittavat työnantajalle?

Keskeiset uudistukset ovat:

  • Työnantajan on tarjottava irtisanotulle oikeus työllistymistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen.
  • Valmennuksen ja koulutuksen arvon on vastattava työntekijän henkilökohtaisen palkan määrää, kuitenkin vähintään yrityksen tai julkisen organisaation keskimääräistä kuukausipalkkaa toimipaikalla.
  • Irtisanotulla on myös oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Ehdotukset koskevat tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä, jotka ovat olleet työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Muutokset velvoittavat lain piiriin kuuluvia työnantajia, joilla on vähintään 30 työntekijää.

Työnantajalle irtisanottujen tukeminen uuden työn löytymiseen tarkoittaa työnantajamielikuvan positiivista vahvistumista, sekä yrityksen oman että potentiaalisen uuden henkilöstön silmissä. Työn erilaiset kustannusriskit myös pienentyvät irtisanottujen henkilöiden sijoituttua uuteen työhön. Tällainen on esimerkiksi työttömyyseläkkeet, joiden vaikutus eläkemaksuihin voi olla merkittävä. Tilanteen hallintaa ja työnhakuvalmiuksia kehittämällä voidaan ratkaisevasti vaikuttaa lähtevien nopeampaan työllistymiseen.

Mitä muutosturvaa koskevat uudistukset tarkoittavat irtisanotuille?

Irtisanotuille henkilöille syntyy lain avulla mahdollisuus sijoittua uuteen työtehtävään selvästi nopeammin. Tuen avulla henkilö voi saada tukea ja valmiuksia työnhakuun, jossa tarvitaan aktiivista otetta, työmahdollisuuksien joustavaa hyödyntämistä sekä uusien työnhaun keinojen tuntemista. Hän voi myös päivittää tai laajentaa ammatillista osaamistaan, ja siten vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla.

Yleisemmät kysymykset muutosturvasta

Siirry kysymyksiin ja vastauksiin tästä