Mietityttääkö muutosturva?

Muutosturvaan liittyvät muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina. Rahallisen korvauksen sijasta työnantajat haluavat tukea irtisanottuja ihmisiä uravalmennuksella ja koulutuksella, jotta lähtijät voivat kehittää omaa osaamistaan ja löytää uutta työtä. Yrityksen sisällä olisi hyvä keskustella muutosturvaan liittyvistä asioista luottamushenkilöiden kanssa ja miettiä toimintatavat valmiiksi, vaikka henkilöstövähennyksiä ei olisikaan näköpiirissä.

Muutamia toimivia käytäntöjä muutosturvaratkaisujen rakentamiseen:

  1. Huolehdi, että muutosturvaratkaisukumppanisi tukee organisaationne tulevaisuuden visiota ja arvoja. Sopeutustilanteen johtamisen tulee olla linjassa sen kanssa, millaiseen organisaatioon jatkava henkilöstö sitoutuu.
  2. Pyri yt-neuvotteluissa henkilöstöryhmittäin yhteen palveluratkaisuun, jota tarjotaan. Ratkaisun on hyvä sisältää muutama valinnainen palvelu, joista henkilö voi valita itselleen sopivamman.
  3. Viestintä on avainasemassa. Hyödynnä useita kanavia ja viesti tarjottavasta tuesta selkeästi.​ Luottamusmiehillä on viestinnässä iso rooli, osallista heitä.
  4. Esimiehet tarvitsevat tukea koko YT-prosess​in ajan, varsinkin irtisanomiskeskusteluiden käymisessä.
  5. Aktivoi työnhakuun nopeasti ja tarjoa apua heti irtisanomisen jälkeen​.

Saat meiltä vuosikymmenten kokemukseen ja parhaisiin käytäntöihin pohjaavaa asiantuntevaa apua sopeutuksen kokonaisvaltaiseen läpivientiin.

Muotoilemme organisaationne tilanteen ja irtisanottavien erilaisten tarpeiden mukaisia muutosturvaratkaisuita.

Kaikki valmennusratkaisumme voidaan toteuttaa sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Työelämässä kokeneet ja sertifioituneet coachit tarjoavat lähtijöille yksilöllistä tukea. Toimimme yhteistyössä tarkkaan valittujen koulutuskumppanien kanssa. Kysy meiltä teidän tilanteeseenne sopivaa ratkaisua.

Toimimme valtakunnallisesti.

Lue lisää: Mitä muutosturva tarkoittaa yrityksen näkökulmasta?