Vaikuttava esimiestyö – vahvista esimiestaitoja avoimessa valmennusryhmässä

Hyvä esimies tuntee itsensä, osaa johtaa innostusta, sitoutumista ja uudistumista, sekä tietää selkeästi, millaista johtamista yrityksessä halutaan toteuttaa.

Esimieheltä vaaditaan monenlaisia taitoja tuloksellisen liiketoiminnan varmistamiseksi. Täytyy sisäistää yrityksen strategia ja huolehtia, että myös oma tiimi ymmärtää vastuunsa isossa kuvassa. Ei riitä, että johtaa yhdellä tavalla, vaan johtamista täytyy suhteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja huomioida erilaiset ihmiset.

Entä jos joku ei toimi tavoitteiden mukaan? Suorituksen johtaminen ei saa jäädä kehitys- ja tavoitekeskustelun varaan, vaan suoritusta täytyy johtaa aktiivisesti päivittäin.

Kenelle Vaikuttava esimiestyö -valmennus on tarkoitettu?

Valmennuksesta hyötyvät sekä uudet että kokeneemmat esimiehet, jotka haluavat tukea esimiehenä kehittymiseen ja kehittää vuorovaikutustaitojaan valmentavan johtamisen avulla.

Valmentava esimiestyö lisää henkilöstön itseohjautuvuutta, vastuullisuutta ja motivaatiota, sitoutuminen yritykseen vahvistuu ja esimiehen aikaa vapautuu. Uudistumista johtava esimies osaa ohjata tiiminsä osaamisen kehittymistä ja haastaa myös omaa muutoskykyään. Hyvällä esimiestyöllä ja johtamisella on myös suuri merkitys työyhteisön hyvinvointiin ja menestymiseen.

Osallistumalla valmennukseen löydät vahvuutesi sekä kehittämistarpeesi ja saat hyvän pohjan esimiestyön tekemiselle. Avoin valmennus mahdollistaa myös sparrauksen ja ajatusten vaihtamisen toisista yrityksistä tulevien vertaiskollegoiden kanssa.

Vaikuttava esimiestyö -valmennuksen hyödyt 

  1. Kehittää esimiehen vuorovaikutustaitoja ja valmentavalla otteella johtamista
  2. Lisää itsetuntemusta ja kykyä johtaa itseään sekä omaa työtään
  3. Kirkastaa esimiehen roolia ja erilaisia tehtäviä organisaatiossa
  4. Kehittää osaamista haastavien tilanteiden käsittelemisessä esimiehenä
  5. Oppii johtamaan paremmin ihmisiä uudistuvassa työelämässä

Valmennuksen sisältö ja toteutus 

Valmennukseen sisältyy

  • 3 lähipäivää
  • 3 yksilöcoachingtapaamista
  • vahvuuskartoitus
  • ohjattuja välitehtäviä.

Vaikuttava esimiestyö -valmennus on avoin ja ryhmä koostuu eri organisaatioista tulevista osallistujista. Työskentelemme valmennuksessa vuorovaikutteisesti ja toiminnallisesti.

Hyödynnämme valmennuksessa henkilökohtaista vahvuuskartoitusta. Kartoitus kertoo kunkin osallistujan luontaisimmat tavat kommunikoida, vaikuttaa, johtaa ja olla osana tiimiä, unohtamatta luovuus- ja oppimistyylejä sekä iän mukaan tuomia vaikutuksia persoonan kehittymiseen. Vahvuuksia tarkastellaan niin flow- kuin stressitilanteenkin näkökulmasta. Kartoitus tehdään HRM Partnersin Reflect-verkkotyökalulla. Jokaiselle osallistujalle rakennetaan valmennuksessa Reflect-vahvuuskartoitusta hyödyntäen henkilökohtainen kehittymissuunnitelma oman työskentelyn ja itsensä kehittämisen tueksi.

Seuraava valmennus järjestetään syksyllä 2021.

Tutustu tarkemmin syksyn ohjelmaan Hanken & SSE:n sivuilta

Lisätiedot Kaisa Michelssonilta, kaisa.michelsson@hankensse.fi,  puh 050 5839 523.

 

Osallistujien kokemuksia esimiestyöstä – lue artikkeli verkkolehdestämme