Menestyvä johtoryhmä varmistaa uusiutumisensa

Menestyvä johtoryhmä varmistaa oman uusiutumisensa, selkeyttää tiiminsä vuorovaikutusta sekä tapaansa työskennellä, ja vahvistaa valmentavaa tapaa johtaa.

Uusiutuva ja hyvin toimiva johtoryhmä kehittää valmennuksissamme perustehtäväänsä ja toimintaansa strategiaan nojaten. Ryhmä peilaa uudistumistaan organisaation kyvykkyys- ja osaamistarpeisiin.

Johtoryhmävalmennus selkeyttää mm. kuinka johtoryhmä parhaiten johtaa organisaatiota tiiminä – strategian mukaisesti.

Vahvista johtajuuskompetenssejä

Uudistuminen tapahtuu samanaikaisesti yksilö-ja ryhmätasolla. Samalla kun ryhmä vahvistaa kyvykkyyksiään, osaamistaan ja tapaansa työskennellä, yksittäinen johtoryhmän jäsen rakentaa omaa kehittymissuunnitelmaansa johtajana.

Valmennus yhdistää valmennuksellisia otteita ja ryhmäcoachingin keinoja, ja erilaiset kyselyt, kartoitukset ja itsearviointimenetelmät tukevat työskentelyä.

Esimerkkejä johtoryhmän kehittämisen teemoista:

  1. Muutosta johtavan johtoryhmän toiminta
  2. Strategisten kyvykkyyksien määrittäminen ja johtaminen
  3. Kulttuurin johtaminen
  4. Uuden johtoryhmän perustehtävät ja tavoitteet
  5. Strategisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen
  6. Johtoryhmän erilaisuus, tiimin dynamiikka ja vuorovaikutus