Tukeeko organisaationne esimiestyö strategiaanne?

Esimiesvalmennuksissamme esimies saa eväitä strategian läpivientiin ja sen toiminnallistamiseen omassa tiimissään.

Vaikuttava ja hyvä esimies ymmärtää, millainen johtaminen sopii omaan organisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Valmennuksissamme selkeytetään vaikuttavan johtamisen kompetenssejä ja sitä, mitkä ovat esimiehen omat vahvuudet esimiehenä.

Esimiesvalmennuksesta tukea osaamisen johtamiseen ja oppimisen tukemiseen

Autamme esimiestä oivaltamaan miten johtaa, uudistaa ja tukea tiimiään ja sen jäseniä osaamisensa kehittämisessä ja jatkuvissa muutoksissa. Näin toimimalla esimies vahvistaa tiimiläistensä kokemusta työnsä merkityksellisyydestä.

Itsensä johtaminen on oleellinen osa esimiestyötä. Esimiehen on tunnettava itsensä, omat vahvuudet ja motivaatiotekijät, jotta hän voi hyvin johtaa muita. Tuemme esimiehen kasvua monin menetelmin, mm. itseanalyysein, vahvuuskartoituksin, 360-arvioinnein ja coaching-prosessein.

Esimiesvalmennuksen teemoja ovat esim.

  1. Uudistamisen ja muutoksen johtaminen
  2. Strategian toiminnallistaminen
  3. Osaamisen ja oppimisen johtaminen
  4. Potentiaalin ja talentin johtaminen
  5. Suorituksen johtaminen
  6. Itseohjautuvuuden johtaminen
  7. Erilaisuuden johtaminen
  8. Esimiehen rooli ja vastuut
  9. Itsetuntemus, itsensä johtaminen ja ajanhallinta

 

Esimiesvalmennukset avoimessa ryhmässä

Organisaatiokohtaisesti räätälöityjen esimiesvalmennusten lisäksi toteutamme myös valmiita, moduuleista koostuvia avoimia esimiesvalmennuksia.