Johtamisen kehittäminenJohtamisen kehittäminen

Johtamisen kehittäminen

Työelämä uudistuu, monimuotoistuu ja nopeutuu, ja siinä menestyminen vaatii johtajilta kenties enemmän kuin koskaan.  Johtamiseen kohdistuvat odotukset ovat monella tapaa uudenlaisia ja erilaisia. Johtaminen onkin usein sekä uuden että jo vakiintuneen keskellä luovimista.

Johtajan uralla on aiempaa useampia vaiheita.  Johtajan roolista voidaan siirtyä johtamaan asioita asiantuntijana – vallattomana johtajana –  tai päinvastoin.  Positiosta toiseen siirrytään yhä nopeammin, ja johtoryhmien ja esimiestiimien kokoonpanoja uudistetaan useammin.  Hyvä tiimiytyminen ja tuloskunnon saavuttaminen nopeasti ovat työskentelyn edellytyksiä. Resilienssiä tarvitaan. Yksittäiseen johtajaan kohdistuukin paljon itsensä kehittämisen ja johtamisen haasteita.

Vaikka työelämässä eletään monessa mielessä eräänlaista käännekohtaa monine uusine ilmiöineen, liittyy hyvään johtamiseen kaiken uuden rinnalla edelleen paljon perusasioita. Esimerkiksi inhimilliset tarpeet tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi, ovat ennallaan. Samoin läsnäolon ja kohtaamisen tarve, vaikka virtuaalisestikin.

Toimiiko nykyinen johtamistapasi tulevaisuudessakin? 

Vaikuttava johtaminen on jatkuvaa oppimista

Johtamisen kehittämisen ratkaisumme ovat moninaisia ja aina asiakkaamme näköisiä, yksittäisen avainhenkilön tai tiimin coaching-prosesista laajoihin esimiesten kehittämisohjelmiin tai johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen.

Valmennusten vaikuttavuus on meille ja asiakkaillemme keskeisen tärkeää. Kehittämiskokonaisuudet koostetaan palvelumuotoilun keinoin osallistamalla suunnitteluun aina myös valmennusprosessiin osallistuvia henkilöitä. Kehittämiskokonaisuudet vaikuttavat kolmella tasolla: mindsettiin, skillsettiin, toolsettiin, eli tuomme näkökulmia isoon kuvaan, tietoutta taitoihin ja konkretiaa johtamisen ja esimiestyön työkaluvalikoimaan.

Osaksi kehittämisen ratkaisuja voidaan sisällyttää myös asiakkaan omia aihekokonaisuuksia, tai tuoda mukaan laajan verkostomme tarjoamaa monipuolista sisältöä.

 

Lue tarkemmin

 

Kysy lisää asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme

Jaa sisältö: