Esimiestyö ja esimiesvalmennusEsimiestyö ja esimiesvalmennus

Esimiestyö ja esimiesvalmennus

Hyvä esimies tuntee itsensä, osaa johtaa innostusta, sitoutumista ja motivaatiota ja tietää selkeästi, millaista johtamista yrityksessä halutaan toteuttaa. Vastuullisessa työssä toimivat esimiehet tarvitsevat ohjausta, jotta he osaavat johtaa itseään, ryhmiään ja muutoksia tavoitteellisesti ja tehokkaasti.

Kun esimiesten valmentavaa otetta lisätään, henkilöstön vastuullisuus ja motivaatio kasvavat, osaamistaso nousee, sitoutuminen yritykseen vahvistuu ja esimiehen aikaa vapautuu.

Lupaamme, että esimies kehittyy, onnistuu ja voi hyvin

Kehitämme ja vahvistamme esimiestaitoja. Esimiestyö selkeytyy, kun esimies on tietoinen roolinsa vaatimuksista ja tätä kautta tietää, mitä tekee. Hyvä esimies osaa valmentavaa otetta hyödyntämällä luoda työyhteisöön motivoivan ilmapiirin ja keskustelevan kulttuurin, joka tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista, innostumista ja sitoutumista.

Suunnittelemme usein esimiesvalmennukset yhdessä asiakkaan ja valmennettavien esimiesten kanssa. Asiakaskohtaisen valmennusten rinnalle olemme koonneet esimiestaitojen ytimestä avoimen valmennuskokonaisuuden, kolmepäiväisen Vaikuttava esimiestyö-valmennuksen. Niin asiakaskohtaisesti muotoiltavissa kuin avoimissa valmennuksissa vahvistetaan esimiestyössä tarvittavia taitoja, menetelmiä ja asennetta. Pidämme huolen siitä, että esimiehiltä löytyvät työkalut oikeanlaiseen johtamiseen erilaisissa tilanteissa. Tavoitteellisella ja toimivalla esimiestyöllä on merkittävä vaikutus sekä työilmapiiriin että työyhteisön tuottavuuteen.

 

 

Saat lisätietoja kaikilta asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme sekä numerosta 010 832 0500.

 

Jaa sisältö: