Business Coaching tiimien ja yksilöiden kehittämisessäBusiness Coaching tiimien ja yksilöiden kehittämisessä

Business Coaching tiimien ja yksilöiden kehittämisessä

Yritys haluaa varmistaa, että esimiehet saavat tukea, kun työuralla tulee eteen haastavia ja vaativampia työtehtäviä. Tarpeena voi olla esimerkiksi itseluottamuksen lisääminen tai johtamiskyvyn kehittäminen.

Tiimejä puolestaan tulee kehittää, kun halutaan parantaa yhteistyötä. Tämä onnistuu esimerkiksi lisäämällä tiimin sisäistä luottamusta ja vuorovaikutusta, joita voidaan kehittää ohjatun vertaiskeskustelun kautta. Vertaiskeskustelu antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan, tuulettaa ajatuksiaan ja inspiroitua avoimessa ryhmässä.

Business Coaching parantaa johtamista ja yhteistyötä

Coaching-prosessissa haastetaan vanhoja uskomuksia ja pinttyneitä tapoja. Tämä auttaa henkilöä kehittämään ajatteluaan ja toimintatapojaan. Tavoitteena on muuttaa ajatukset liiketoiminnan tavoitteiden mukaisiksi teoiksi. Business Coaching toimii henkilökohtaisessa, ryhmä- ja tiimimuodossa.

Ammattivalmentaja haastaa ja kyseenalaistaa, varmistaa tavoitteellisen tekemisen. Valmennuksen aikana paneudutaan arkiajattelua syvemmälle ja rikotaan totuttuja ajatusmalleja. Kun ajattelumaailmaa ja toimintatapoja kehitetään, syntyy laadukkaita tuloksia.

Coaching-asiakkaamme ovat arvostaneet muun muassa uusien vahvuuksien löytämistä, rohkaistuneet kokeilemaan uusia toimintatapoja ja parantaneet tuloksiaan. Lisäksi coaching parantaa johtamista ja yhteistyötä ja tuottaa uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja.

 

Lue lisää tästä linkistä:

Business Coaching yksilöille, ryhmille ja tiimeille

 

Saat lisätietoja kaikilta asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme sekä numerosta 010 832 0500.

 

 

Jaa sisältö: