Muutoksissa johtaminen

Yrityksen muutosprosessit ovat mittavia hankkeita. ​Ne kaatuvat usein siihen, että unohdetaan ihmiset, jotka toteuttavat muutoksen käytännössä ja ratkaisevat muutoksen onnistumisen. Tutkimusten mukaan jopa kaksi kolmesta muutoksesta epäonnistuu ja organisaation tuottavuus laskee.

Muutoksen johtamiseen tarvitaan viisautta ja vastuuta, jotka rakentuvat kirkkaalle muutoksen suunnalle ja tarkoitukselle, yhteistyölle ja selkeille rooleille, unohtamatta muutoksen kohteena olevan henkilöstön tunteiden on tunnistamista ja huomioimista.

Muutoksissa johtavan pelikenttä elää koko ajan

Muutoksissa johtaminen on epävarmuudessa johtamista, ja tulevan selkeytymistä vaihe vaiheelta. Organisaation on säilyttävä toimintakykyisenä ja tuottavana, vaikka sillä ja sen johtajalla ei vastauksia mm. näihin kysymyksiin heti olekaan:

  • Säilyvätkö nykyiset työtehtävät, siirtyvätkö ne toisaalle, vaikka verkostoon, vai lakkaavatko ne kokonaan?
  • Miten varmistan niin osaamisen kuin henkilöstönkin ketterän liikkuvuuden?
  • Minkälaista osaamista tarvitaan lisää?
  • Miten varmistan avainhenkilöiden jatkavan organisaatiossa?
  • Kuinka sitoutan, viestin ja johdan tilanteeseen sopivimmalla tavalla?
  • Miten huomioin ihmisten erilaisuuden?

Onnistunut, hallittu ja johdonmukainen muutoksissa johtaminen näkyy toimintana läpi organisaation:

Johtoryhmä-valmennus Lue lisää
Esimies-valmennus Lue lisää
Itsensä johtaminen Lue lisää
Osaamisen johtaminen Lue lisää
Esimies muutoksen johtajana Lue lisää
Muutoksen kohtaaminen Lue lisää