Olen äärimmäisen onnekas, sillä koen joka päivä, että työlläni on merkitystä. Asia, joka motivoi minua eniten, on tunne, että pystyn työssäni auttamaan muita. Tavalla tai toisella. Ajattelen, että johtajana kehittyminen on ihmisenä kasvamista. Ihmisillä on perimmäinen tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Nämä elementit ovat aina läsnä, kun kohtaan ihmisiä. Uskon, että pelkästään jo arvostavalla ja läsnäolevalla kohtaamisella on myönteinen vaikutus sille, että ihmiset uskaltautuvat pohtimaan itseään ihmisenä ja sitä mikä heille on merkityksellistä. Oma missioni on auttaa kanssakulkijana ihmisiä elämään enemmän oman näköistä elämää ja tuntemaan olonsa paremmaksi omissa nahoissaan. Tulla paremmiksi versioiksi itsestään. Uskon vahvasti, että näin tunteva ihminen levittää hyvää samalla myös työyhteisön muille jäsenille. Ja kaikille muillekin heidän läheisyydessä oleville. Ja näin hyvä lähtee kiertämään.

Olenko idealisti? Ihan varmasti! Mutta näen kuitenkin kaikkea tätä tapahtuvan joka päivä työssäni. Mikä voisi olla parempaa – tai merkityksellisempää.

Lue minusta lisää