SUSANNA STOLZMANN

Jack Welch toteaa kirjassaan ”Voittajaksi”, että ”Kun löydät oikean työn, et oikeastaan koskaan enää työskentele”. Yksilön kannalta tähän kulminoitunee työn merkityksellisyys. Työn merkityksellisyyden kokeminen vaikuttaa siihen, minkälaisen panoksen ihminen työssään antaa. Parhaimmillaan se auttaa häntä jaksamaan ja motivoi edelleen kehittämään omaa työtään entistä tuloksellisemmaksi. Mikäpä organisaatio ei haluaisi tällaisia työntekijöitä?

Työn merkityksellisyys koostuu monista asioista, joihin työn sisällön lisäksi liittyy myös hyvä johtaminen ja organisaatiokulttuuri.

Näiden kehittäminen on panostusta työn merkityksellisyyden kokemiseen ja sitä kautta paremman tuloksen tekemiseen.

Oman työni merkityksellisyys koostuu näiden asioiden edistämisestä; Haluan auttaa ihmisiä löytämään itselleen tehtävän, jossa he voivat kokea itsensä ’Voittajiksi’ ja tekevänsä merkityksellistä työtä. Samaan aikaan haluan auttaa organisaatioita kehittämään omaa toimintaansa kohti niiden tavoitteita ja kohti parempaa, tuloksellisempaa toimintaa, joka tarjoaa tekijöillensä merkityksellistä työtä.

Lue minusta lisää


Takaisin