Teen merkityksellistä työtä auttaessani työnhakijoita työnhaussa. Työllä on suurta merkitystä työnhakijan lisäksi koko yhteiskunnalle, työllisyyden näkökulmasta. Työn merkityksellisyys tuntuu onnentunteena koko kropassa esimerkiksi silloin, kun valmennettavani löytää omia osaamisalueitaan ja vahvuuksiaan, oppii työnhakutaitoja, kertoo ylittäneensä itsensä työnhaussa tai lähettää iloisia työllistymisuutisia ja kiitoksia vielä vuosienkin jälkeen. Rakastan tätä työtä!

IT-asioissa rakastan järjestelmiä ja ohjelmia (monia, en kaikkia), ongelmien ratkaisemista, muiden auttamista ja järjestelmien kehittämistä. Hyvin toimiva järjestelmä on merkityksellinen käyttäjilleen! Lisäksi seuraan suurella kiinnostuksella mitä digitalisaatio ja robotisaatio tuovat meille, on mahtavaa olla työelämässä juuri nyt!

Lue lisää minusta