Hallinnollisten asioiden sujuvuus ja toimivat IT-järjestelmät ovat merkityksellisiä organisaatioille ja työntekijöille. Rakastan hallinnollisia tehtäviä, IT- järjestelmiä, IT-ongelmien ratkaisemista, järjestelmien kehittämistä, muiden auttamista ja kaikenlaisia tarkistustehtäviä!

Lue lisää minusta