Minusta työllä on merkitystä, jos sen tekemättä jättämisen huomaa.

Koen oman työni merkitykselliseksi, jos sen tuloksena joku oivaltaa uutta, ymmärtää jotakin paremmin tai saa apua, kun on tilanne päällä.

Lue lisää minusta