PAULA KILPINEN

Oman työni merkitys syntyy siitä, että saan olla rakentamassa Suomeen parempaa ja merkityksellisempää työelämää yhdessä asiakkaittemme ja kumppaneittemme kanssa.

Työn merkityksellisyys syntyy siitä, että jokainen kokee oman osaamisensa ja työpanoksensa arvokkaaksi ja tärkeäksi, osaksi itseään suurempaa tarkoitusta. Kun yrityksen kyvykkyydet ja henkilökunnan osaamiset muodostavat yrityksen strategian ja tekemisen ytimen, on se hyvä lähtökohta työn merkityksen kasvattamiselle. Työntekijä, joka kokee osaamisensa ja työnsä merkitykselliseksi myös voi paremmin, on sitoutuneempi ja saa parempia tuloksia aikaan. Osaamisensa lisäksi hän tuo työpaikalle koko henkisen pääomansa, ajattelun ja tunteet.

Uskon, että johtamisen kulmakiveksi on nousemassa työn merkityksen johtaminen ja kyky luoda yritykselle sellainen tarkoitus, joka sytyttää sekä aivot että sydämen.

Lue lisää minusta


Takaisin