Koen työni ja työelämäni merkitykselliseksi silloin, kun saan tehdä asioita, joihin itsekin uskon. Merkityksellisyys syntyy järkevien asioiden tekemisestä, joista on hyötyä asiakkaalle joko henkilö- tai organisaatiotasolla, tai molemmilla.

Työyhteisössä merkityksellisyys syntyy siitä, että tulen kuulluksi, voin vaikuttaa asioihin ja koen olevani sen tasavertainen jäsen. Haluan olla iloksi ja hyödyksi muille.

Lue lisää minusta