Johtaja, älä jää haasteiden kanssa yksin: Ylimmän johdon pro bono -coaching ohjelma

View the content in English

Kriisissä hyvää johtamista tarvitaan enemmän kuin koskaan ja onkin sanottu että kriisissä johtajuus mitataan. Samaan aikaan johtajiin kohdistuu ennennäkemätön paine ja huoli liiketoiminnan edellytyksistä, johdettavista ihmisistä ja omasta jaksamisesta.

Johtaja, näitä haasteita ei tarvitse kohdata yksin.

Me HRM Partnersilla haluamme auttaa ja osallistua yhteisiin talkoisiin tarjoamalla ylimmän johdon coaching-ohjelman pro bono.

Coachingilla selkeyttä ja fokusta tekemiseen ja johtamiseen

Yritysten ja yhteisöjen päättäjät purjehtivat tällä hetkellä vesillä, jonka kaltaisille ei olla aiemmin purjehdittu. Tilannetta luonnehtii ennennäkemätön kompleksisuus ja ennustamattomuus. Samalla kun näkyvyyttä on vähemmän kuin kenties koskaan aiemmin, päättäjiltä vaaditaan nopeita ja vaikutuksiltaan laaja-alaisia päätöksiä. Henkilöstön poikkeuksellinen psykologinen kuormittuneisuus edellyttää myös näkemyksellistä ja taitavaa johtajuutta tilanteessa, jossa johto itsekin on henkisesti kovilla.

Kriisistä selviytyvät ensimmäisenä nopeasti oppivat ja muutoskykyiset organisaatiot. Siksi ylimmän johdon onkin erityisesti juuri nyt syytä huolehtia omasta resilienssistään, eli kyvystään palautua, sopeutua ja vastata nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja näin varmistaa liiketoiminnan ja henkilöstön toiminta- ja uudistumiskyvyn.

Coaching on laadukkaan ajattelun mahdollistava prosessi, joka luo selkeyttä ja fokusta sekä auttaa suuntaamaan energian oikea-aikaiseen ja vaikuttavaan tekemiseen.

HRM Partners tarjoaa ylimmän johdon coaching ohjelman

Koulutetut, sertifioidut ja laajan liiketoiminta- ja/tai henkilöstöjohtamisen kokemuksen omaavat ammatticoachimme auttavat sinua tunnistamaan, jäsentämään ja muuttamaan ajatteluasi, kokemustasi ja käyttäytymistäsi tilanteen kannalta optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi. Tällaisen henkilökohtaisen reflektioprosessin oivallukset ja vaikutukset ovat useimmiten pysyviä ja siirrettävissä laajalti myös elämänalueelta toiselle

Kantava ajatus HRM Partnersin takana on olla hyvä yritys: tämä tarkoittaa sitä, että haluamme tehdä hyvää ja olla hyvä yritys paitsi henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja valmennettavillemme, myös koko yhteiskunnalle. Toimintaamme ohjaa vastuullisuus, merkityksellisyys ja vaikuttavuus. Haluamme elää todeksi arvojamme myös poikkeustilanteissa ja siksi tarjoamme tämän ylimmän johdon coaching -ohjelman pro bono niille organisaatioiden suunnannäyttäjille, päättäjille ja vastuunkantajille, jotka sitä koronapandemian aiheuttamien vaikeuksien vuoksi erityisesti tarvitsevat.

Paula Kilpinen
Toimitusjohtaja, Business Coach

Ohjelma käytännössä

Minkälaiset organisaatiot voivat osallistua ohjelmaan?
Ensisijaisesti yritykset ja yhteisöt, joiden päätöksenteko tapahtuu Suomessa.

Kuka voi osallistua ohjelmaan?
Johtajat, jotka toimivat organisaation suunnannäyttäjinä, päättäjinä ja vastuunkantajina, ts.  senioritason/ylimmän johdon edustajat. Vain yksi osallistuja per organisaatio.

Kuinka monta paikkaa ylimmän johdon coaching ohjelmassa on tarjolla?
Paikkoja on tarjoilla n. 10 kpl.

Millä perusteella osallistujat valitaan?
Haluamme tarjota ylimmän johdon coaching ohjelman -ohjelman, sitä erityisesti koronapandemian aiheuttamien vaikeuksien vuoksi tarvitseville. HRM Partners pidättää oikeuden osallistujien valintaan harkintaperusteisesti.

Kuinka pitkä ylimmän johdon coaching-ohjelma on ja mitä siihen sisältyy?
Ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä virtuaalista tapaamisia henkilökohtaisen ammatticoachin kanssa sekä henkilökohtainen Reflect – vahvuuskartoitus. Prosessin pituus on maksimissaan kolme kuukautta eli noin 6 yksilöllistä tapaamiskertaa. Prosessin laajuudesta sovitaan tapaus- ja tarvekohtaisesti osallistujan kanssa.

Ketkä toimivat ohjelmassa coacheina?
Coaching palvelun tarjoavat koulutetut, sertifioidut ja pitkän monipuolisen liiketoiminta- ja/tai henkilöstöjohtamisen kokemuksen omaavat ammatticoachitmme. Paikkoja on rajoitetusti, joten HRM Partners valitsee parhaan mahdollisen coach-ehdokkaan osallistujan tarpeeseen.

Mikä on ohjelman kieli?
Ohjelman pääasiallinen kieli on suomi. Myös englannin- ja ruotsinkielisiä paikkoja tarjolla rajoitetusti.

Onko ohjelmaan osallistuminen julkista?
Kaikki asiakassuhteemme perustuvat ehdottomaan luottamuksellisuuteen ja mahdollisista julkisista referensseistä sovitaan asiakkaiden kanssa aina erikseen. Ohjelmaan osallistuminen ei edellytä julkista referenssiä. Itse coachingprosessi ja sen aikana käydyt keskustelut ovat aina 100% luottamuksellisia coachin ja coaching-asiakkaan välillä.

Aiheuttaako osallistuminen ohjelmaan kustannuksia?
Tarjoamme ohjelman pro bono sitä erityisesti koronapanemian aiheuttamien vaikeuksien vuoksi tarvitseville, joten osallistuminen ei aiheuta kustannuksia.

Mikä on ohjelmaan hakuaika?
Ohjelman hakuaika on 24.4.2020 saakka. Ilmoitamme valinnasta henkilökohtaisesti.

Hae mukaan ohjelmaan

Ohjelmaan haetaan vastaamalla muutamaan tarvetta kartoittavaan kysymykseen.

Jokainen hakija, riippumatta siitä tuletko valituksi ohjelmaan, saa ilmaisen henkilökohtaisen Reflect – vahvuuskartoituksen, joka on itsearvioon perustuva kuvaus omista vahvuusalueista ja toimintatyyleistä erilaisissa tilanteissa. Toimitamme Reflect-vahvuuskartoitukset hakuajan päätyttyä.

Hae ohjelmaan

Kysy lisätietoja ohjelmasta

Emilia Sainisalolta, Virva Rasmussenilta tai muilta asiakkuusjohtajiltamme.