Keskityn pitkälti asiakasyritystemme johdon tukemiseen mm. johdon coachingin, mentoroinnin ja sparrauksen sekä erilaisten johtoryhmien kehitysprosessien avulla. Esille nousevat teemat liittyvät ihmisten sekä itsensä johtamiseen, liiketoiminnan ja muutoksen johtamiseen sekä johtoryhmätyön tehostaminen.

Roolini HRM Partnersissa on pääasiassa senior advisorin, coachin, aktiivisen hallituksen jäsenen ja yrityksen perustajan.  Olen julkaissut neljä kirjaa vuosina 2002-15, joista viimeisin otsikolla ”Kun joudut irtisanomaan”.

Ennen HRM Partnersin syntymistä vuonna 1993 toimin DBM Outplacement Scandinavia Oy:n toimitusjohtajana sekä ennen sitä useita vuosia rekrytointiin liittyvissä tehtävissä.

Diplomiekonomi Hankenilta ja alan jatkokoulutusta vuosittain Suomessa ja ulkomailla, mm. ACC- tason sertifioitunut business coach, International Coaching Federation, Leading Professional Service Firms, Harvard Business School, Certified Outplacement Counselor, USA.

”Staffan on energinen uudistaja, monipuolinen ja lahjakas, ihmistä ymmärtävä visionääri”, sanovat työtoverit. Itse lisäisin ”Ongelmien ratkaiseminen luovasti sekä tulokset innostavat minua niin yrittäjänä, johtajana kuin asiakkaitten kanssa”.

 

Tutustu tarkemmin: