Työskentelen yrityksen talous- ja hallintoasioiden parissa, joihin kuuluvat laskutus, perintä sekä sisäiseen seurantaan liittyvien talousraportteja teko. Lisäksi olen mukana asiakastyössä vastaamalla asiakkaan erilaisiin kysymyksiin ja laatimalla asiakkuuden hoitoon liittyviä raportteja, palautekyselyjä ja niiden yhteenvetoja sekä koordinoimalla valmennustilaisuuksia. Asiantuntijaryhmän jäsenenä autan valmentajia monipuolisesti erilaisissa tehtävissä.

Olen toiminut HRM Partnersissa vuoden 2002 syksystä lähtien. Aikaisemmin työskentelin toimistotehtävissä henkilövuokrayrityksen kautta sekä perheyrityksessämme projektivastaavana taloushallinnossa.

Kauppatieteiden maisteri, Vaasan korkeakoulu 1984, Toimistoesimiehen tutkinto, Markkinointi-Instituutti 1993, Johdon assistentin tutkinto, Markkinointi-Instituutti 2009, Työ- ja organisaatiopsykologian perusteet, Itä-Suomen yliopisto 2012.

Työlläni on merkitystä, kertoo Mari