Autan yrityksiä ja yksilöitä menestymään – valmennan asiakkaitani niin johtamiseen kuin yksilön urapolkuun liittyvissä teemoissa.

Valmennusteni keskeisinä sisältöinä ovat johtamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen, muutosjohtaminen ja yksilön urakehitys. Uudistuminen, kasvaminen ja sisäisen motivaation rikastaminen ovat työssäni vahvasti vaikuttavia elementtejä. Työotteessani korostuvat aitous, innostus, kannustus ja asiakkaan positiivinen haastaminen – rohkaisen valmennettaviani oivaltamaan uusia polkuja ja näkökulmia tavoitteiden saavuttamiseen. Hyödynnän työssäni laajan liikkeenjohdon työkokemukseni ohella monipuolisesti erilaisia menetelmiä; coaching-taitojeni lisäksi sovellan useita itsearviointimenetelmiä sekä fasilitointi- ja mentorointitaitojani.

HRM Partnersilla olen työskennellyt maaliskuusta 2018 asti. Tätä aiempi työurani pitää sisällään yli 20 vuoden kokemuksen monipuolisista ylimmän johdon tehtävistä organisaatioiden kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin parista globaaleissa yrityksissä, kuten Kantar TNS:llä, IIR Finlandilla ja McCannillä. Lisäksi olen työskennellyt vuosia liikkeenjohdon konsulttina ja valmentajana. Koko työurani ajan organisaatioiden uudistaminen, johtamisen kehittäminen ja yksilöiden urakehityksen tukeminen ovat olleet toimintani ytimessä.

Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu 1992. Opettajan pedagogiset opinnot, HAMK Ammatillinen Opettajakorkeakoulu 2006. Master Coach & Enneagrammivalmentaja, Valmennusakatemia 2011. Mindfulness Työssä -ohjaaja, Inspiral Coaching 2016. Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen -maisteritason sivuopintokokonaisuus, Aalto Yliopisto 2017.

Asiakkaan kommentti Kirsistä:

”Kirsi on valmentajana ammattitaitoinen ja jämäkkä, mutta samalla aito, lämmin ja innostava! 

Ensimmäisestä kerrasta lähtien Kirsi osasi kysyä juuri oikeat kysymykset ja sai minut näkemään sellaisia puolia itsessäni, joita en edes tiennyt olevan. Valmennuksen avulla löysin itselleni uuden, toimivan tavan käsitellä kriisitilanteita ja kiirettä. Sain rauhaa ja luottamusta omaan olemiseeni ja tekemiseeni.

 

Työlläni on merkitystä, kertoo Kirsi