Artikkelit

Outplacement ja sopeutustilanteet

Lataa opas sopeutustilanteen suunnitteluun ja läpivientiin

Oletko yt-tilanteessa tai joudutko ehkä sopeuttamaan yrityksesi toimintaa henkilöstövähennyksin? Kaipaatko tukea suunnitteluun ja prosessin hyvään ja vastuulliseen läpivientiin? Tutustu oppaaseemme, jossa  sopeutusta käsitellään monesta näkökulmasta: mitä kannattaa huomioida yt- tilanteen johtamisessa, erotilanteissa, muutosturvapalvelujen ostamisessa, irtisanomiskeskustelujen käymisessä tai irtisanottavien tukemisessa.

Lue lisää

Esimiestyö yt-tilanteen aikana

Yt on tilanne, joka esimiehelle ja lähijohtajalle tulee todennäköisesti eteen jossakin vaiheessa uraa. Hyvä valmistautuminen ja ihmisten yksilöllinen huomioiminen kannattaa - kuten muussakin johtamistyössä. Kokosimme vinkkejä lähijohtajan sujuvampaan arkeen.

Lue lisää

Onnistuneessa yritysostossa huomioidaan ihmiset

Kansainvälisten tutkimusten mukaan vain puolet yritysostoista saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Onnistuneissa yritysostoissa on huomioitu yritysostojen jälkeiseen integraatioon eli yhteensulautumiseen vaikuttavat inhimilliset tekijät. Ihmisten ja yrityskulttuurien kohtaamiset usein ratkaisevat, onnistuuko yritysosto.

Lue lisää

Kumppani mukaan integraation onnistuneeseen läpivientiin

Suomalaisyrityksille on luontevaa käyttää tukena yritysostoissa ulkopuolisia konsultteja, kun on kyse esimerkiksi rahoitukseen, juridiikkaan tai verotukseen liittyvästä erikoisosaamisesta. Sen sijaan asiantuntijoiden tukea käytetään kansainvälisesti verrattuna huomattavasti vähemmän integraation suunnitteluun tai henkilöstön tukemiseen.

Lue lisää

Muutosturva kannustaa vastuullisuuteen

Yritykset ovat lähteneet valppaasti toteuttamaan kilpailukykysopimukseen perustuvia muutosturvan lakimuutoksia. Muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina.

Lue lisää

Muutosturvapalvelut

Muutosturva kannustaa vastuullisuuteen

Yritykset ovat lähteneet valppaasti toteuttamaan kilpailukykysopimukseen perustuvia muutosturvan lakimuutoksia. Muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina.

Lue lisää

Uravalmennus, uracoaching

Hyötyisinkö uravalmennuksesta – opas valmennusta harkitsevalle

Lataa opas, jossa käsitellään seuraavien ura-askeleiden ottamista useasta näkökulmasta. Annamme vinkkejä siihen miten varautua tulevaan, ja siihen minkälainen asenne ja tietojen sekä taitojen yhdistelmä vie tuloksekkaimmin eteenpäin. Nostamme esiin mm. itsensä johtamisen taitoja, uramuuntautuvuutta, työelämässä tarvittavia metataitoja ja oman ajattelun vaikutuksia matkaan kohti uutta. Käymme myös läpi uravalmennusta – niin prosessia kuin odotettavissa olevia hyötyjäkin. Antoisia lukuhetkiä!

Lue lisää

Hyvä johtajasopimus kattaa koko työsuhteen elinkaaren

Uuden johtajan valinta on yrityksen tärkeimpiä investointeja. Siksi johtajasopimus kannattaa laatia huolella ja neuvotella myös tuesta, jota yritys voi tarjota johtajalle tehtävässä onnistumiseen. Tarjoamalla tukea johtajalle työsuhteen koko elinkaaren ajan yritys edesauttaa yhteistyön tuottavuutta ja luottamusta sekä minimoi omia rekrytoinnin riskejä. Hyvä johtajasopimus vahvistaa myös vastuullista työnantajakuvaa.

Lue lisää

Silta uudistuvaan työelämään

Työelämän murroksessa katoaa työtehtäviä ja kokonaisia yrityksiä, mutta samalla tilalle syntyy uusia. Muutokseen sopeutuminen edellyttää organisaatioilta johtamisen, osaamisen ja työpolkujen transformaatiota.

Lue lisää

Ennakoiva uravalmennus luo kilpailuetua

Motivoidut ja innostuneet työntekijät tuottavat yritykselleen parasta tulosta. Panostus henkilöstön urasuunnitteluun palvelee sekä yksilöitä että yritystä. Sitoutuneet työntekijät edistävät yrityksensä liiketoimintaa ja parantavat siten sen kilpailuasemia markkinoilla.

Lue lisää

Osaamisen johtaminen

Miksi osaamisen uudistaminen on niin vaikeaa?

Osaamisen kehittämisen tarpeista on uskallettava puhua ja oppimisen varmistamisen eteen on tehtävä töitä. Organisaatioissa tulisi oppia arvioimaan yhdessä sitä mihin suuntaan osaamisen tulisi kehittyä tulevaisuuden kilpailuedun varmistamiseksi. Uutta osaamista ei tarvitse aina rekrytoida talon ulkopuolelta. Monet yritykset tekevätkin erinomaista työtä tukemalla henkilöstönsä elinikäistä oppimista.

Lue lisää

Osaamisen johtaminen sitouttaa talentteja

Talent Managementillä on organisaatioissa kaksi tärkeää tavoitetta: strategisen tulevaisuuden osaamisen varmistaminen ja erityisosaajien sitouttaminen. Se myös helpottaa johtajapotentiaalin tunnistamista ja seuraajasuunnittelua. Talenteiksi tunnistetaan 5 - 10 % henkilöstöstä. Verkkolehti Leadership Finlandissa tarkemmin Talent management -kyselymme tuloksista.

Lue lisää

Tarvitaanko kristallipallo vai auttaisiko systemaattinen osaamisen johtaminen?

Osaajapula, uudistumistaitojen ja johtamisosaamisen puute, henkilöstön vaihtuvuus. Tällaiset HR-päättäjien ja organisaatioiden haasteet nousevat esiin HRM Partnersin toteuttamasta Osaamisen johtamista käsittelevästä selvityksestä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, mitkä ovat yleisemmin käytettyjä parhaita osaamisen johtamisen ja Talent Management käytäntöjä eri aloilla.

Lue lisää

Tulevaisuuden osaamistarpeiden näkyväksi tekeminen on vastuullisuutta

Viime vuosina on nähty, että yritykset saattavat irtisanoa kymmeniä ihmisiä ja palkata samaan aikaan tilalle saman määrän uusia työntekijöitä uudella osaamisprofiililla. Entä jos yritys olisikin tehnyt tulevaisuuden osaamistarpeet näkyviksi työntekijöilleen niin, että jokaisella työntekijällä olisi ollut mahdollisuus kartuttaa tarvittava osaaminen?

Lue lisää

Osaamisen johtamiseen tarvitaan näkemystä ja systematiikkaa

Työelämän murroksessa yritysten kyvykkyys- ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla. Osana organisaation strategiaa tarvitaan näkemystä kyvykkyyksistä erottavana kilpailutekijänä, uudistumiskykyä sekä kykyä toimia osana laajenevia ekosysteemejä. Henkilöstön kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää jokaisen osaamista ja potentiaalia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa henkilöstön kehittäjien ja yritysten arjessa?

Lue lisää

Johtamisen kehittäminen

Neljä tehokasta tapaa tukea työn merkityksellisyyttä ja organisaation purposea

Työn merkityksellisyys on jatkuvasti esillä uravalmennuskeskusteluissa. Ihmiset etsivä itselleen uran erilaisissa nivelvaiheissa entistä merkityksellisempää työtä ja tekemistä. Mutta mitä annettavaa teeman käsittelyllä olisi organisaatiotasolla ja organisaatioiden kehittämisessä: miksi ja miten työn merkityksellisyyttä voisi edistää organisaatioissa? Ja miksi merkitykselliseen työntekijäkokemukseen olisi syytä panostaa?

Lue lisää

Merkityksellisyys kiinnostaa – miten (organisaatioina) vastaamme?

Merkityksellisyys tarjoaa bisnekseen ja arkiseen työhön punaista lankaa, johon on helpompi tarttua kuin pelkästään euromääräisiin tavoitteisiin tai strategiakalvoihin. Parhaimmillaan purpose on osattu tarinallistaa niin, että se vetoaa ihmisessä sekä järkeen että tunteeseen kaikilla organisaatiotasoilla.

Lue lisää

Viisi tapaa vahvistaa esimiestaitojasi vuonna 2020

Käsi sydämelle, esimies! Oletko auttanut tiimiäsi asettamaan tavoitteet tälle vuodelle? Mikäli vastaat 'kyllä', olet hyvässä joukossa. Mutta...astetta kovempi kysymys: Paljonko olet varannut aikaa omien esimiestaitojesi kehittämiseen? Ja kolmas kysymys, oletteko keskustelleet esimieskollegoittesi kanssa ja jakaneet yhteistä käsitystä siitä, millaista esimies- ja johtamiskulttuuria haluatte yhdessä viedä eteenpäin organisaatiossanne?

Lue lisää

HRM Partnersin hallitukseen kaksi Millennial Boardin jäsentä

Kun yritys uudistuu onnistuneesti, sen hallitustyöskentelynkin on aika uudistua. Uudet hallituksen jäsenet, 31-vuotiaat arkkitehti ja strateginen muotoilija Emmi Jääskeläinen ja juristi-digistrategi Franz Mittler. Emmi ja Franz ovat aktiivisia Millennial Boardin jäseniä, joilla on monitieteellistä näkemystä ja kokemusta liike-elämän erilaisista tehtävistä. Emmin ja Franzin tehtävänä on tuoda hallitustyöhön lisää ajattelun diversiteettiä.

Lue lisää

Esimiesvalmennus

Kehittymistä ei ole peruttu

Toisinaan pakko on paras opettaja. Asiantuntijatyötä tekevien arki on muuttunut merkittävästi, nopeasti ja pakon sanelemana. Mielenkiintoista on, mitä kehittymisen mahdollisuuksia etätyöpakko meille tuo. Tällä hetkellä ...

Lue lisää

Viisi tapaa vahvistaa esimiestaitojasi vuonna 2020

Käsi sydämelle, esimies! Oletko auttanut tiimiäsi asettamaan tavoitteet tälle vuodelle? Mikäli vastaat 'kyllä', olet hyvässä joukossa. Mutta...astetta kovempi kysymys: Paljonko olet varannut aikaa omien esimiestaitojesi kehittämiseen? Ja kolmas kysymys, oletteko keskustelleet esimieskollegoittesi kanssa ja jakaneet yhteistä käsitystä siitä, millaista esimies- ja johtamiskulttuuria haluatte yhdessä viedä eteenpäin organisaatiossanne?

Lue lisää

Business Coaching

Talent management

Osaamisen johtaminen sitouttaa talentteja

Talent Managementillä on organisaatioissa kaksi tärkeää tavoitetta: strategisen tulevaisuuden osaamisen varmistaminen ja erityisosaajien sitouttaminen. Se myös helpottaa johtajapotentiaalin tunnistamista ja seuraajasuunnittelua. Talenteiksi tunnistetaan 5 - 10 % henkilöstöstä. Verkkolehti Leadership Finlandissa tarkemmin Talent management -kyselymme tuloksista.

Lue lisää

Tarvitaanko kristallipallo vai auttaisiko systemaattinen osaamisen johtaminen?

Osaajapula, uudistumistaitojen ja johtamisosaamisen puute, henkilöstön vaihtuvuus. Tällaiset HR-päättäjien ja organisaatioiden haasteet nousevat esiin HRM Partnersin toteuttamasta Osaamisen johtamista käsittelevästä selvityksestä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, mitkä ovat yleisemmin käytettyjä parhaita osaamisen johtamisen ja Talent Management käytäntöjä eri aloilla.

Lue lisää

Osaamisen johtamiseen tarvitaan näkemystä ja systematiikkaa

Työelämän murroksessa yritysten kyvykkyys- ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla. Osana organisaation strategiaa tarvitaan näkemystä kyvykkyyksistä erottavana kilpailutekijänä, uudistumiskykyä sekä kykyä toimia osana laajenevia ekosysteemejä. Henkilöstön kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää jokaisen osaamista ja potentiaalia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa henkilöstön kehittäjien ja yritysten arjessa?

Lue lisää

Tutkimus: Talent Management jakaa mielipiteitä

Yritykset arastelevat luokitella osaajiaan, vaikka tunnustavat samaan aikaan, että tulevaisuuden menestys perustuu pitkälti huippuosaamisen tunnistamiseen. Vain 36 prosenttia Talent Management parhaat käytännöt -kyselyyn vastanneista yrityksistä ...

Lue lisää

Talent Management vie liiketoimintastrategian käytäntöön

Organisaation kyvykkyyttä ja osaamista tulee johtaa entistä vahvemmin kilpailuedun näkökulmasta. Strategista osaamista voidaan kehittää systemaattisesti suunnittelemalla ja rakentamalla Talent Management -malleja, jotka tekevät strategisen kyvykkyyden näkyväksi yksilötasolla.

Lue lisää

Talent development

Osaamisen johtamiseen tarvitaan näkemystä ja systematiikkaa

Työelämän murroksessa yritysten kyvykkyys- ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla. Osana organisaation strategiaa tarvitaan näkemystä kyvykkyyksistä erottavana kilpailutekijänä, uudistumiskykyä sekä kykyä toimia osana laajenevia ekosysteemejä. Henkilöstön kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää jokaisen osaamista ja potentiaalia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa henkilöstön kehittäjien ja yritysten arjessa?

Lue lisää

Talent Management vie liiketoimintastrategian käytäntöön

Organisaation kyvykkyyttä ja osaamista tulee johtaa entistä vahvemmin kilpailuedun näkökulmasta. Strategista osaamista voidaan kehittää systemaattisesti suunnittelemalla ja rakentamalla Talent Management -malleja, jotka tekevät strategisen kyvykkyyden näkyväksi yksilötasolla.

Lue lisää

Johtoryhmävalmennus

Tutkimus nopeasti uudistuneista johtoryhmistä

Mitä tapahtuu, kun johtoryhmät uudistuvat nopeasti? Erityisesti suurten organisaatioiden ylimmän johdon toiminnasta näkyvät julkisuudessa lähinnä henkilönimitykset ja niiden taustoista esitetään vain erilaisia arvauksia ja tulkintoja. Tutkimuksemme tulokset ovat juuri valmistuneet.

Lue lisää

Laaja tutkimus suomalaisista johtoryhmistä

Laaja tutkimus suomalaisista johtoryhmistä HRM Partners Oy ja Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä työskentelevä tutkimusjohtaja, KTT Mikko Luoma toteuttivat laajan johtoryhmien toimintaa käsittelevän tutkimuksen. Tavoitteena oli ...

Lue lisää

Strategiset kyvykkyydet

Vastaako strategianne kysymykseen Miten?

Strategiset kyvykkyydet kirkastavat yrityksen kilpailuedun ja varmistavat strategian toteutumisen edellytykset. Liian usein yrityksissä kuitenkin keskitytään taloudellisten tavoitteiden asetantaan. Sen sijaan pitäisi miettiä entistä enemmän mitä kyvykkyyksiä, eli minkälaista osaamista, prosesseja tai tietoa näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Lue lisää