AjankohtaistaAjankohtaista

Ajankohtaista

17.04.2018:

Kansainvälisiä johtamisen valmennuksia muotoillaan paikallisesti sopiviksi

Kansainvälistyneet suomalaisyritykset suunnittelevat johtamisen valmennuksensa yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolella. Valmennussisältöjen muokkaamisessa voi paikallinen valmennuskumppani tarjota vahvaa tukea HR:lle. HRM Partners on ollut mukana muotoilemassa ja valmentamassa Outokumpu Oy:n globaalin Licence To Lead -valmennusohjelman sisältöjä.

Lue lisää
13.04.2018:

Etsimme joukkoomme coachia/valmentajaa

Tehtävänäsi on myydä ja valmentaa ratkaisuja, joilla autetaan ihmisiä ja yrityksiä kasvamaan. Haluat tehdä vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä niin yritysten kuin yksilöiden eteen organisaatioiden muutostilanteissa. Olet liiketoimintalähtöinen ja työskentelysi on asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä.

Lue lisää
20.03.2018:

Hyödynnä meitä sopeutustilanteessa

Vastaako henkilöstönne osaaminen tulevia tarpeitanne? Hyödynnä laajaa asiantuntemustamme muutostilanteissa. Annamme monipuolista tukea niin muutosjohtamiseen kuin irtisanomistilanteiden hyvää hoitoon ja lähtevien henkilöiden uravalmennuksiin.

Lue lisää
15.03.2018:

Toimitusjohtajan katsaus: Muutosten kautta katse tulevaisuuteen

Vuosi 2017 oli HRM Partnersille muutosten vuosi: Uuden toimitusjohtajan myötä organisaatio muuttui entistä itseohjautuvammaksi, uudisti brändinsä ja lanseerasi uusia palveluita, kasvoi ja kipuili. Mutta vuoteen mahtui myös paljon KIVAa. HRM Partners elää niin kuin opettaa.

Lue lisää
18.01.2018:

Lupaamme vaikuttavuutta. Mitä sillä tarkoitamme?

Valmennuksen vaikuttavuutta ei ole vielä se, että valmennettava oivaltaa jotain olennaista ajattelussaan tai toiminnassaan. HRM Partnersissa puhutaan valmennuksen vaikuttavuudesta vasta sitten, kun henkilön käytös muuttuu ja muutos vaikuttaa myös hänen ympäristöönsä.

Lue lisää
07.12.2017:

Muutosturva kannustaa vastuullisuuteen

Yritykset ovat lähteneet valppaasti toteuttamaan kilpailukykysopimukseen perustuvia muutosturvan lakimuutoksia. Muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina.

Lue lisää
16.11.2017:

Koulutussuunnitelma ajan tasalle myös muutosturvaan liittyen

Vielä ehtii! Muutosturvaa koskevaan lainsäädäntöön tuli muutoksia kuluvan vuoden tammikuussa. Muutokset velvoittavat yli 30 henkeä työllistäviä yrityksiä sisällyttämään koulutussuunnitelmaansa ne periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii työntekijöille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta mahdollisessa irtisanomistilanteessa.

Lue lisää
07.11.2017:

Robotti ei korvaa kyvykkyyksiä

Robotti ei korvaa kyvykkyyksiä DIF:n (Directors' Institute Finland – ent. Hallitusammattilaiset) aamuseminaari oli tänään HRM Partnersin tiloissa. Toimitusjohtajamme Paula Kilpinen puhui str...

Lue lisää
02.11.2017:

Itseohjautuvan johtamisen läpimurto

Mitä jos lähiesimiehen tai johdon ei tarvitse enää arvailla, mikä veisi kutakin yksilöä mahdollisimman tehokkaasti kohti tavoitteita? Vincitin Leadership as a Service on moderni johtamisen järjestelmä, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja tarjoamaan työntekijöille merkityksellisiä johtamisen palveluja sekä työntekijöitä itseohjautuvasti kehittämään itseään ja omaa osaamistaan.

Lue lisää
27.10.2017:

HRM Partners valmensi Microsoftilta lähtijät

Microsoft käynnisti mittavan Polku-tukiohjelman matkapuhelinliiketoiminnan loputtua. Uravalmennuksien ja koulutusten avulla jopa yli 80 prosenttia työnsä menettäneistä on sijoittunut uudelleen työelämään.

Lue lisää
11.10.2017:

Työn merkityksellisyys on statusta tärkeämpää

Työelämän muutoksesta puhutaan niin paljon, että se on jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Muutos näkyy muun muassa siinä, että uhrautuminen työlle statuksen ja ulkoisten tekijöiden houkuttelemana ei enää riitä saamaan parhaita osaajia palkkalistoille. Työlle halutaan ja haetaan yksilöllisyyttä ja merkityksellisyyttä ajasta, paikasta ja sopimuksista vapaana. Tässä kokonaisuudessa organisaatiot joutuvat sopeutumaan siinä missä tekijätkin.

Lue lisää
11.10.2017:

Tutkimus työn merkityksellisyydestä: kovaa faktaa pehmeistä asioista

Helsingin yliopistolla tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan työn merkityksellisyys lisää muun muassa työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja työtehokkuutta. Organisaatiot, jotka investoivat työn merkityksellisyyden kehittämiseen, ovat voittajia kilpailussa parhaista tekijöistä etenkin asiantuntijabisneksessä.

Lue lisää
05.10.2017:

Jaettu johtajuus: Vincit ja HRM Partners yhteistyöhön

Ohjelmistotalo Vincitin kehittämä LaaS - Leadership as a Service on moderni johtamisen työkalu, joka auttaa työntekijöitä itseohjautuvasti kehittämään omaa osaamistaan. Jaettu johtajuus merkitsee organisaatioiden sisällä muutosta toimintatavoissa ja johtajuudessa, jonka jalkauttamisessa HRM Partners asiantuntijuudellaan auttaa viemään prosessin onnistuneesti maaliin.

Lue lisää
10.08.2017:

Vaikuttava johtaminen vaatii pelisilmää

Onnistunut esimiestyö edellyttää tilannetajua. Innostava johtaja osaa mukauttaa johtamistyylinsä eri tilanteisiin ja huomioida toisten ihmisten erilaisuudet. Vaikuttavan johtamisen taitojen kehitt...

Lue lisää