Ajankohtaista

Uramuuntautuvuus kansalaistaidoksi

Urasuunnittelu ei koskaan ole ollut yhtä ajankohtaista kuin tänään. Jokaisen osaaminen, taidot ja taipumukset arvioidaan, kun yrityksissä mietitään, millä eväin pandemian vauhdittamina luotuja uusia strategioita lähdetään toteuttamaan. Liiketoiminnan kehittymistä on mahdotonta ennustaa, mutta oppiva ja utelias henkilöstö tukee uudistusta ja kilpailukykyä. Oppimis- ja uudistumiskyky ovatkin keskeisimpiä työelämän metataitoja, joita yrityksissä arvostetaan entistä enemmän.

Lue lisää

Oletko ajatellut, miten ajattelet?

Etenkin työnhaun yhteydessä sanotaan usein motivaation ja asenteen ratkaisevan. Positiivinen asenne sekä uusista asioista motivoituminen voivatkin auttaa jaksamaan ja onnistumaan työnhaussa sekä oman osaamisen kehittämisessä. Omia ajatuksia, ajattelutapaa ja sisäistettyjä oletuksia on hyvä välillä tarkastella ja myös ravistella.

Lue lisää

Coaching venyttelee esimiehen mindsettiä

”Hektisessä arjessa ei huomaa, kuinka oma ajattelu kulkee helposti samaa uraa. Hämmästyin, kuinka coach voi mullistaa ajattelun osuvilla ja nasevilla kysymyksillään.” Mikä muuttui, kun kokenut lähijohtaja tutustui business coachingiin? Lue Finnveran Timo Liuksilan kokemuksia verkkolehdestämme.

Lue lisää

Uravalmennus kirkastaa ammatillista suuntaa, jäsentää työnhakua ja nopeuttaa uuden työn löytymistä

Uravalmennuksessa olleet henkilöt työllistyvät nopeammin ja itselleen merkityksellisempään uuteen rooliin. Palaute valmennuksissa olleilta on ollut kiitettävää – tuki on koettu arvokkaaksi. Iloksemme voimme kertoa, että vuoden 2020 aikana valmennuksiimme osallistuneet löysivät uuden työn koronapandemiasta huolimatta 1,5 kuukautta nopeammin kuin vuotta aikaisemmalla tarkastelujaksolla.

Lue lisää

Esimiestyö yt-tilanteen aikana

Yt on tilanne, joka esimiehelle ja lähijohtajalle tulee todennäköisesti eteen jossakin vaiheessa uraa. Hyvä valmistautuminen ja ihmisten yksilöllinen huomioiminen kannattaa - kuten muussakin johtamistyössä. Kokosimme vinkkejä lähijohtajan sujuvampaan arkeen.

Lue lisää

Kymsotelta irtisanottujen usko omaan työllistymiseensä kasvoi merkittävästi valmennuksen aikana

Valmennuksen alkaessa luottamus omaa työllistymistä kohtaan oli melko matala. Usko omaan osaamiseen sekä oman osaamisen arvostaminen vaikuttavat positiivisesti uskomukseen omaa työllistymistä kohtaan. Työnhakutaidot kohentuivat, tuleva suunta alkoi kirkastua, ja valmius uuden työn etsimiseen nousi. Palautekyselyssä mainintoja saivat erityisesti opit CV:n työstämisen ja LinkedIn-profiilin hyödyntämiseen työnhaussa sekä tiedot nykypäivän rekrytoinnista.

Lue lisää