AjankohtaistaAjankohtaista

Ajankohtaista

21.08.2019:

Webinaari 2.10.: Menesty johtoryhmän jäsenenä – muutoksissakin

Johtaja, muistatko enää, miksi sinut valittiin johtoryhmään? Mitä menit sinne aikaansaamaan? Jos yrityksesi kilpailuvaltit ovat muuttuneet tai yrityksesi on uudessa vaiheessa sen elinkaarella, on aika kirkastaa oma roolisi johtoryhmän jäsenenä. HRM Partnersin ylimmän johdon uracoachin kanssa webinaarissamme keskustelevat kaksi kokenutta ja monissa eri johtoryhmissä työskennellyttä johtajaa.

Lue lisää
08.08.2019:

Haemme joukkoomme kahta valmentavaa asiakkuusjohtajaa

Tehtävänäsi on auttaa ihmisiä ja yrityksiä uudistumaan. Olet liiketoiminta- ja asiakaslähtöinen ja työskentelysi on ratkaisukeskeistä. Tavoitteenasi on asiakasorganisaation johtamisen, kyvykkyyksien ja osaamisen kehittäminen liiketoimintalähtöisesti. Tarjoat, suunnittelet ja valmennat monipuolisia ja laajoja kehitysohjelmia.

Lue lisää
13.06.2019:

HRM Partnersin hallitukseen kaksi Millennial Boardin jäsentä

Kun yritys uudistuu onnistuneesti, sen hallitustyöskentelynkin on aika uudistua. Uudet hallituksen jäsenet, 31-vuotiaat arkkitehti ja strateginen muotoilija Emmi Jääskeläinen ja juristi-digistrategi Franz Mittler. Emmi ja Franz ovat aktiivisia Millennial Boardin jäseniä, joilla on monitieteellistä näkemystä ja kokemusta liike-elämän erilaisista tehtävistä. Emmin ja Franzin tehtävänä on tuoda hallitustyöhön lisää ajattelun diversiteettiä.

Lue lisää
21.05.2019:

Tutkimus nopeasti uudistuneista johtoryhmistä

Mitä tapahtuu, kun johtoryhmät uudistuvat nopeasti? Erityisesti suurten organisaatioiden ylimmän johdon toiminnasta näkyvät julkisuudessa lähinnä henkilönimitykset ja niiden taustoista esitetään vain erilaisia arvauksia ja tulkintoja. Tutkimuksemme tulokset ovat juuri valmistuneet.

Lue lisää
13.05.2019:

Tulevaisuuden osaamistarpeiden näkyväksi tekeminen on vastuullisuutta

Viime vuosina on nähty, että yritykset saattavat irtisanoa kymmeniä ihmisiä ja palkata samaan aikaan tilalle saman määrän uusia työntekijöitä uudella osaamisprofiililla. Entä jos yritys olisikin tehnyt tulevaisuuden osaamistarpeet näkyviksi työntekijöilleen niin, että jokaisella työntekijällä olisi ollut mahdollisuus kartuttaa tarvittava osaaminen?

Lue lisää
12.03.2019:

Kyvykkyydet ovat strategian keskiössä

DNA on työstänyt strategisia kyvykkyyksiä yhteistyössä HRM Partnersin kanssa. Yhteistyöstä on muodostunut luottokumppanuus, joka on edennyt vauhdikkaasti ja tuottanut hyviä tuloksia. Lähtötilanteessa halusimme varmistaa, että meillä on oikea osaaminen nyt. HRM Partnersin kanssa luotu kyvykkyysmalli on auttanut tunnistamaan, miten tulemme erottumaan ja menestymään kovassa kilpailussa tulevaisuudessakin.

Lue lisää
14.02.2019:

Webinaari 4.4.: Kuinka onnistua valmennusten vaikuttavuuden mittauksessa?

Vaikuttavalla valmennusohjelmalla on aina selkeät, yksilötasolle vietävissä olevat toiminnalliset tavoitteet. Kerran vuodessa tehtävä, esimerkiksi henkilöstötutkimusmuotoinen organisaatiokartoitus, ei toimi toiminnallisten muutosten indikaattorina. Tule kuulemaan lisää valmennusten vaikuttavuuden suunnittelusta ja mittauksesta webinaariimme.

Lue lisää
08.02.2019:

Webinaari 28.3.: Mistä tietää, että YT:t on hyvin hoidettu?

YT-tilanteiden huolellinen suunnittelu kannattaa. Hyvä valmistautuminen auttaa siihen, että rakentava keskusteluyhteys säilyy koko neuvottelujen ajan ja yrityksen maineelle syntyy mahdollisimman vähän kolhuja. Neuvottelujen aikana on tärkeää huolehtia myös, että liiketoiminta jatkuu mahdollisimman normaalisti, esimiehet viestivät yhtenäisesti ja mahdollisten lähtijöiden tukemiseen löydetään hyvä ratkaisu. YT:iden vaikutukset jatkavan henkilöstön motivoitumiseen on myös huomioitava.

Lue lisää
29.01.2019:

Apua YT-tilanteeseen

Apua YT-tilanteeseen Emme puhu irtisanomisten puolesta. Emme myöskään ota kantaa siihen, milloin yrityksen pitää saada irtisanoa ja milloin ei. Meidän tehtävänämme on edesauttaa sitä, että...

Lue lisää
25.01.2019:

Uudista organisaatiota – uudistu yksilönä

Miten johtaa uudistuvan työelämän tuomia muutoksia niin, että YT-neuvottelujen sijaan voidaan käydä Uudistumis- ja Tehostamisneuvottelut, joiden lopputuloksena vältetään irtisanomiset, ja päästään ohjaamaan uudelleenkoulutetut työtekijät uusiin työtehtäviin yrityksen sisällä?

Lue lisää
04.12.2018:

Osaamisen johtamiseen tarvitaan näkemystä ja systematiikkaa

Työelämän murroksessa yritysten kyvykkyys- ja osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla. Osana organisaation strategiaa tarvitaan näkemystä kyvykkyyksistä erottavana kilpailutekijänä, uudistumiskykyä sekä kykyä toimia osana laajenevia ekosysteemejä. Henkilöstön kehittämisessä korostuu tarve hyödyntää jokaisen osaamista ja potentiaalia. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa henkilöstön kehittäjien ja yritysten arjessa?

Lue lisää
25.10.2018:

HR as a Movement – #NoMikäEttei

HR as a Movement – #NoMikäEttei Rakensimme Millennial Boardin ja asiakasyritystemme HR-johdon kanssa uutta ajattelua ja parempaa johtajuutta HR as a Movement -tapahtumassamme lokakuun alussa. Sama...

Lue lisää
17.10.2018:

Autamme työurien uudistamisessa

Työurien uudistamisen ammattilaisina tiedämme millaisia kehittymiseen liittyviä kysymyksiä uran eri vaiheissa herää. Pystynkö antamaan parastani juuri tällä hetkellä yritykselle ja toisaalta omalle työuralleni? Tiedänkö, millaisissa tilanteissa olen parhaimmillani tai motivoitunein? Tunnenko itseni, tiedänkö mitä haluan, hallitsenko omaa elämääni ja tiedänkö mitä siltä odotan?

Lue lisää
09.10.2018:

HRM Partners 25 vuotta: merkityksellistä työtä muutoksen aallonharjalla

Staffan Kurténin irtisanomisesta syntyi HRM Partners Oy, alan edelläkävijä – kymmeniä tuhansia johtajia ja asiantuntijoita suomalaiseen työelämään valmentanut yritys. Itsensä johtaminen, ihmisten ja muutosten johtaminen ja outplacement-valmennukset ovat edelleen tärkeimpiä teemoja, joiden ympärille HRM Partnersin toiminta rakentuu.

Lue lisää
08.05.2018:

Uutta: Top Executive -valmennus työelämän murroskohtaan

Toimintaympäristön, omistuksen tai strategian muutostilanteessa yritys voi tarvita avainrooleissa toisenlaista osaamista. Saattaa myös olla, että henkilön itsensäkin näkökulmasta takki on tyhjä, ja henkilövaihdos on sekä oman uran että yrityksen edun mukaista. Avainhenkilöiden vaihtuvuus ja erosopimustilanteet ovat tavallisia, ja niihin kannattaa valmistautua. Erosopimuksen osana tarjottu Top Executive -valmennus auttaa johtajaa kasvussaan, ja tukee mahdollisimman hyvän uuden ammatillisen ratkaisun löytämistä.

Lue lisää
17.04.2018:

Kansainvälisiä johtamisen valmennuksia muotoillaan paikallisesti sopiviksi

Kansainvälistyneet suomalaisyritykset suunnittelevat johtamisen valmennuksensa yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolella. Valmennussisältöjen muokkaamisessa voi paikallinen valmennuskumppani tarjota vahvaa tukea HR:lle. HRM Partners on ollut mukana muotoilemassa ja valmentamassa Outokumpu Oy:n globaalin Licence To Lead -valmennusohjelman sisältöjä.

Lue lisää
13.04.2018:

Etsimme joukkoomme coachia/valmentajaa

Tehtävänäsi on myydä ja valmentaa ratkaisuja, joilla autetaan ihmisiä ja yrityksiä kasvamaan. Haluat tehdä vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä niin yritysten kuin yksilöiden eteen organisaatioiden muutostilanteissa. Olet liiketoimintalähtöinen ja työskentelysi on asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä.

Lue lisää
20.03.2018:

Hyödynnä meitä sopeutustilanteessa

Vastaako henkilöstönne osaaminen tulevia tarpeitanne? Hyödynnä laajaa asiantuntemustamme muutostilanteissa. Annamme monipuolista tukea niin muutosjohtamiseen kuin irtisanomistilanteiden hyvää hoitoon ja lähtevien henkilöiden uravalmennuksiin.

Lue lisää
15.03.2018:

Toimitusjohtajan katsaus: Muutosten kautta katse tulevaisuuteen

Vuosi 2017 oli HRM Partnersille muutosten vuosi: Uuden toimitusjohtajan myötä organisaatio muuttui entistä itseohjautuvammaksi, uudisti brändinsä ja lanseerasi uusia palveluita, kasvoi ja kipuili. Mutta vuoteen mahtui myös paljon KIVAa. HRM Partners elää niin kuin opettaa.

Lue lisää
18.01.2018:

Lupaamme vaikuttavuutta. Mitä sillä tarkoitamme?

Valmennuksen vaikuttavuutta ei ole vielä se, että valmennettava oivaltaa jotain olennaista ajattelussaan tai toiminnassaan. HRM Partnersissa puhutaan valmennuksen vaikuttavuudesta vasta sitten, kun henkilön käytös muuttuu ja muutos vaikuttaa myös hänen ympäristöönsä.

Lue lisää
07.12.2017:

Muutosturva kannustaa vastuullisuuteen

Yritykset ovat lähteneet valppaasti toteuttamaan kilpailukykysopimukseen perustuvia muutosturvan lakimuutoksia. Muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina.

Lue lisää
16.11.2017:

Koulutussuunnitelma ajan tasalle myös muutosturvaan liittyen

Vielä ehtii! Muutosturvaa koskevaan lainsäädäntöön tuli muutoksia kuluvan vuoden tammikuussa. Muutokset velvoittavat yli 30 henkeä työllistäviä yrityksiä sisällyttämään koulutussuunnitelmaansa ne periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii työntekijöille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta mahdollisessa irtisanomistilanteessa.

Lue lisää
07.11.2017:

Robotti ei korvaa kyvykkyyksiä

Robotti ei korvaa kyvykkyyksiä DIF:n (Directors' Institute Finland – ent. Hallitusammattilaiset) aamuseminaari oli tänään HRM Partnersin tiloissa. Toimitusjohtajamme Paula Kilpinen puhui str...

Lue lisää
02.11.2017:

Itseohjautuvan johtamisen läpimurto

Mitä jos lähiesimiehen tai johdon ei tarvitse enää arvailla, mikä veisi kutakin yksilöä mahdollisimman tehokkaasti kohti tavoitteita? Vincitin Leadership as a Service on moderni johtamisen järjestelmä, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja tarjoamaan työntekijöille merkityksellisiä johtamisen palveluja sekä työntekijöitä itseohjautuvasti kehittämään itseään ja omaa osaamistaan.

Lue lisää
11.10.2017:

Työn merkityksellisyys on statusta tärkeämpää

Työelämän muutoksessa perinteiset tavat tehdä ja arvottaa työtä eivät enää päde. Yritykset joutuvat sopeutumaan ja sopeuttamaan toimintaansa tilanteessa, jossa uusi sukupolvi, startupit ja yrittäjyys sanelevat nyt ehtoja.

Lue lisää
05.10.2017:

Jaettu johtajuus: Vincit ja HRM Partners yhteistyöhön

Ohjelmistotalo Vincitin kehittämä LaaS - Leadership as a Service on moderni johtamisen työkalu, joka auttaa työntekijöitä itseohjautuvasti kehittämään omaa osaamistaan. Jaettu johtajuus merkitsee organisaatioiden sisällä muutosta toimintatavoissa ja johtajuudessa, jonka jalkauttamisessa HRM Partners asiantuntijuudellaan auttaa viemään prosessin onnistuneesti maaliin.

Lue lisää
10.08.2017:

Vaikuttava johtaminen vaatii pelisilmää

Onnistunut esimiestyö edellyttää tilannetajua. Innostava johtaja osaa mukauttaa johtamistyylinsä eri tilanteisiin ja huomioida toisten ihmisten erilaisuudet. Vaikuttavan johtamisen taitojen kehitt...

Lue lisää
20.06.2017:

Miten johtaa nuorta työntekijää?

Yritysten menestys nojaa vuosi vuodelta enemmän Y-sukupolveen. Vahvoilla ovat ne yritykset, joissa osataan johtaa nuoria jo nyt. Pari-kolmekymppisten Y-sukupolvi odottaa työelämältä asioita, joit...

Lue lisää
14.06.2017:

Kuka hallitsee aikaasi?

Nykypäivän tietotyöläiset ovat aivan puhki. Jatkuva kiire vaivaa, kalenterit ovat täynnä kokouksia, sähköpostiliikenne on räjähtänyt käsiin ja jatkuva informaatiotulva vie energiaa. Tuntuu...

Lue lisää
26.04.2017:

Vaikuttava esimiestyö - 3 päivän valmennus 19.5.

Esimieheltä vaaditaan monenlaisia taitoja tuloksellisen liiketoiminnan varmistamiseksi. Täytyy sisäistää yrityksen strategia ja huolehtia, että myös oma tiimi ymmärtää vastuunsa isossa kuvassa. Ei riitä että johtaa yhdellä tavalla, vaan johtamista täytyy suhteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja huomioida erilaiset ihmiset.

Lue lisää