AjankohtaistaAjankohtaista

Ajankohtaista

11.10.2017:

Työn merkityksellisyys on statusta tärkeämpää

Työelämän muutoksesta puhutaan niin paljon, että se on jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Muutos näkyy muun muassa siinä, että uhrautuminen työlle statuksen ja ulkoisten tekijöiden houkuttelemana ei enää riitä saamaan parhaita osaajia palkkalistoille. Työlle halutaan ja haetaan yksilöllisyyttä ja merkityksellisyyttä ajasta, paikasta ja sopimuksista vapaana. Tässä kokonaisuudessa organisaatiot joutuvat sopeutumaan siinä missä tekijätkin.

Lue lisää
11.10.2017:

Tutkimus työn merkityksellisyydestä: kovaa faktaa pehmeistä asioista

Helsingin yliopistolla tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan työn merkityksellisyys lisää muun muassa työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja työtehokkuutta. Organisaatiot, jotka investoivat työn merkityksellisyyden kehittämiseen, ovat voittajia kilpailussa parhaista tekijöistä etenkin asiantuntijabisneksessä.

Lue lisää
05.10.2017:

Jaettu johtajuus: Vincit ja HRM Partners yhteistyöhön

Ohjelmistotalo Vincitin kehittämä LaaS - Leadership as a Service on moderni johtamisen työkalu, joka auttaa työntekijöitä itseohjautuvasti kehittämään omaa osaamistaan. Jaettu johtajuus merkitsee organisaatioiden sisällä muutosta toimintatavoissa ja johtajuudessa, jonka jalkauttamisessa HRM Partners asiantuntijuudellaan auttaa viemään prosessin onnistuneesti maaliin.

Lue lisää
10.08.2017:

Vaikuttava johtaminen vaatii pelisilmää

Onnistunut esimiestyö edellyttää tilannetajua. Innostava johtaja osaa mukauttaa johtamistyylinsä eri tilanteisiin ja huomioida toisten ihmisten erilaisuudet. Vaikuttavan johtamisen taitojen kehitt...

Lue lisää
20.06.2017:

Miten johtaa nuorta työntekijää?

Yritysten menestys nojaa vuosi vuodelta enemmän Y-sukupolveen. Vahvoilla ovat ne yritykset, joissa osataan johtaa nuoria jo nyt. Pari-kolmekymppisten Y-sukupolvi odottaa työelämältä asioita, joit...

Lue lisää
14.06.2017:

Kuka hallitsee aikaasi?

Nykypäivän tietotyöläiset ovat aivan puhki. Jatkuva kiire vaivaa, kalenterit ovat täynnä kokouksia, sähköpostiliikenne on räjähtänyt käsiin ja jatkuva informaatiotulva vie energiaa. Tuntuu...

Lue lisää
26.04.2017:

Vaikuttava esimiestyö - 3 päivän valmennus 19.5.

Esimieheltä vaaditaan monenlaisia taitoja tuloksellisen liiketoiminnan varmistamiseksi. Täytyy sisäistää yrityksen strategia ja huolehtia, että myös oma tiimi ymmärtää vastuunsa isossa kuvassa. Ei riitä että johtaa yhdellä tavalla, vaan johtamista täytyy suhteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja huomioida erilaiset ihmiset.

Lue lisää
13.03.2017:

Tunnista tunteesi - johda itseäsi

Olivat tunteet sitten pinnassa tai piilossa, ne ohjaavat meitä jatkuvasti - myös työpaikalla. Käsittelemättömät tunteet vievät fokuksen pois työstä ja kuluttavat aivan liian paljon energiaa työyhteisöissä.

Lue lisää
10.02.2017:

Vastaako strategianne kysymykseen Miten?

Yrityksissä pitäisi miettiä enemmän strategisia kyvykkyyksiä, eli minkälaista osaamista, prosesseja tai tietoa liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Strategiset kyvykkyydet kirkastavat yrityksen kilpailuedun ja varmistavat strategian toteutumisen edellytykset.

Lue lisää