Uravalmennus kirkastaa ammatillista suuntaa, jäsentää työnhakua ja nopeuttaa uuden työn löytymistä

Uravalmennuksessa olleet henkilöt työllistyvät nopeammin ja itselleen merkityksellisempään uuteen rooliin. Palaute valmennuksissa olleilta on ollut kiitettävää – tuki on koettu arvokkaaksi.

  • Kartoitimme irtisanottujen kokemuksia siitä mikä heitä auttoi tai olisi eniten auttanut uudelleentyöllistymisessä. Valtaosa eli 83 % koki tärkeimmäksi tueksi uravalmennuksen, 6 % arvosti lisäkoulutuksen tärkeimmäksi ja 11 % muun tuen

Uravalmennuksen alkaessa uutta työtä etsivän luottamus omaan työllistymiseensä saattaa olla melko matala. Valmennuksen edetessä sekä luottamus omaan osaamiseen että oman osaamisen arvostus nousevat. Käsitys siitä kuka olen, mitä osaan, mitä haluan tulevaisuudelta sekä kuinka tavoitteeseeni pääsen, alkavat konkretisoitua. Tuleva suunta alkaa kirkastua, työnhakutaidot kohentuvat ja valmius uuden työn etsimiseen kasvaa.

  • Toisessa, muutosturvapalveluja koskevassa kyselyssämme reilu vuosi sitten kysyimme ”Mikä sinulle oli hyödyllisintä valmennuksessa?”. Vastauksista 97,2 % liittyi uravalmennukseen ja 2,8 % ammatilliseen koulutukseen.

Seuraamme valmennustemme vaikuttavuutta jatkuvasti. Iloksemme voimme kertoa, että vuoden 2020 aikana valmennuksiimme osallistuneet löysivät uuden työn koronapandemiasta huolimatta 1,5 kuukautta nopeammin kuin vuotta aikaisemmalla tarkastelujaksolla.

 

Lue lisää:

Uracoaching

Ura-ja työnhakuvalmennus

Muutosturva

Esimies muutos- ja irtisanomistilanteessa