Johtaja, päättyikö työsuhteesi? Kohti uutta uracoachin sparrauksessa

Ylin johto toimii varsin paineisissa tehtävissä ja tilanteissa sekä tekee työtään usein hyvin yksin. Irtisanomisen osuttua kohdalle on hyvä hyödyntää ulkopuolista luotettavaa tahoa, jonka kanssa puida tilannetta ja siihen johtaneita seikkoja sekä lähteä suunnittelemaan itselle merkityksellistä uran jatkoa.

Miten tässä näin kävi

Neutraalin sparrarin kanssa monenlaiset ja ehkä sekavatkin mietteet jäsentyvät, ja se, miten tapahtuneen voi kääntää parhain päin ja kuinka siitä jatkossa kertoa, lähtevät hahmottumaan. Jos oma johtajuus on kokenut kolauksen, saattaa minäkuvan rakentaminen tarvita vahvistusta ja kirkastusta, joskus myös johtamisen taitojen kehittämistä.

Johtotasolla toimivat henkilöt eivät ole immuuneja epäonnistumisen tunteelle eli myös he kokevat ammatillisen itsetunnon notkahduksia. Aikaansaannosten sekä omien vahvuuksien ja osaamisten systemaattinen läpikäynti palauttavat uskon omiin kykyihin.

Uracoaching pähkinänkuoressa

Johdon uracoaching pohjaa henkilökohtaiseen, luottamukselliseen ja keskustelevaan suhteeseen uravalmentajan kanssa. Valmentaja ei ole ystävä, perheenjäsen, taikka terapeutti (joita tilanteessa myös saatetaan tarvita) vaan objektiivinen alan asiantuntija.

Uracoach auttaa merkityksellisen jatkon rakentamisessa. Hän kertoo ulkopuolisen näkemyksen siitä, miltä johtajan osaaminen ja persoona näyttävät. Uracoach myös haastaa ajattelua pois tutusta ja totutusta, avaa ikkunoita uudenlaisiin näkymiin.

Uracoachille ei tarvitse myydä itseään. Hän vastaa siitä, että prosessi kohti uutta menee eteenpäin.

Uracoaching varmistaa hyvän ja kestävän sijoittumisen. Ei astuta ensimmäiseen ohikiitävään junaan – se saattaa mennä väärälle asemalle.

Uracoachingista saa sekä asiantuntemusta sopimusneuvotteluihin että uuden työn aloittamiseen ja haltuunottoon.

Mitä uracoaching ei ole

Uracoaching ei ole CV:n kirjoittamista ja haastatteluharjoituksia videokameran edessä, vaikka näitä voidaan prosessiin sisällyttääkin. Usein myös tarvitaan apua LinkedInin ja muiden digitaalisten kanavien hyödyntämiseen työnhaussa – piilotyönhakuun.

Uracoaching ei ole rekrytointi- tai suorahakukonsultin konsultointia. Ylimmällä johdolla on yleensä hyvät verkostot ja he ovat usein headhuntereiden listoilla. Molemmat toki auttavat seuraavan työn löytymisessä, mutta johdon uracoaching varmistaa sen, että se on myös kaikilla tavoin hyvä ratkaisu henkilön senhetkiseen tilanteeseen.

Uracoachingissa ei tarjota valmiita työpaikkavaihtoehtoja, vaan valmennetaan ja coachataan johtajaa uudelle itsensäjohtamisen tasolle. Prosessissa, jossa painottuu sekä lyhyen tähtäimen tavoite eli uuden position haku että pidemmän tähtäimen urasuunnittelu, on ylätason tavoitteena tehokkuutta ja hyvinvointia työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen.

Lue lisää ylimmän johdon räätälöidystä uracoachingista

Lue lisää uracoachingista